Առաջադրանք

Բառախմբից առանձնացնել գույն ցույց տվող բառերը։ Վճիտ, խաժ, զիլ, կաթնաթույր, ձյունափառ, մավի, ձյունաթույր, բիլ, որբ, բոսոր, սկիհ, շամանդաղ, զմրուխտ, բաղարջ, քիվ, դեղձան, լաջվարդ, հիրիկ, տամուկ, մով, խոյակ, փիրուզ, ձյունաճերմակ,խարտյաշ, ծավի, լազուր, կարմրուկ, կաթնագույն, գորշ, նշույլ, լուրթ։

Սևանի մասին

«Սևանի հիմնախնդիր» հասկացությունը գիտական շրջանառության մեջ է դրվել 20-րդ դարասկզբին։ 1910 ճարտարագետ շինարար Սուքիաս Մանասերյանը, ով մասնակցում էր Արալյան ծովը աղետից փրկելու աշխատանքներին, հրատարակում է աշխատություն, որում առաջարկում է իջեցնել լճի մակերևույթը 45 մետրով և ջուրը օգտագործել ոռոգման և հիդրոէլեկտրակայանների համար։ 1920-ականներին մշակվեց լճի օգտագործման տեխնիկական երկփուլանի նախագիծ՝ «Սևան-Հրազդան ոռոգչա-էներգետիկական համալիրը»։ Առաջին փուլում, որը պետք է տևեր 50 […]

Я…

Привет, я Вард. Я закончила среднюю школу Пара-кара.Сейчас учусь в Комплексе Мхитара Себастаци.Мне 15 лет. Я люблю учить разные языки. Вот в этом году я планировала изучать французский, испанский, итальянский. Я мечтаю стать дизайнером. Ешё я читаю мотивирующие книги, только закончила книгу «Революция«, автор которого президент Франции Эмануэль Макрон. В сврей книге Макрон рассказывает о […]