Ֆիզիկա։Արագություն։ Մեխանիկական շարժում։Խնդիրների լուծում

Գտնել կրիայի արագությունը, եթե հայտնի է, որ 5 մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 25 վարկյանում: Արագությունը հաշվարկել սմ/վ-ով: Լուծում։ V=S/t V=5/25=0,2մ/վ Որքան ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 12 ժամում, եթե մեքենայի արագությունը 80 կմ/ժ է: Լուծում։ S=V*t S=80*12=960կմ Որքան ժամանակ է անհրաժեշտ ավտոբուսին Երևանից Վանաձոր հասնելու համար, եթե մեքենայի  միջին արագությունը 75 կմ/ժ է, իսկ Երևան-Վանաձոր ճանապարհի […]