Առաձադրանք

Բառակապակցությունն անվանիր մեկ բառով:Յոթ գլխով֊յոթգլխանի ստրուկի մտքով֊ստրկամիտ լի և առատ֊լիառատ կյանքի հյութ֊կենսահյութ ցավից լլկված֊ցավալլուկ մոլոր մտքով֊մտամոլոր սուր ընթացող֊սրընթաց խելքը կորցրած֊խելակորույս նոր հայտնված֊նորահայտ մենակ ապրող֊մենակյաց խիստ բարքով֊խստաբարո երկար ապրող֊երկարակյաց նոր եկած֊նորեկ աչքին հաճելի֊ակնհաճո Տրված բարդ բառերի առաջին բաղադրիչները փոխելով ստացիր նոր բարդ բառեր:Հորդահոս֊դանդաղահոս սառնորակ֊բարձրորակ անուշահամ֊քաղցրահամ կենսագիր֊արձանագիր զբոսանավ֊առագաստանավ կարմրազգեստ֊կիսաշրջազգեստ գայլաձուկ֊թրաձուկ Տրված բառերի վերջին բաղադրիչները փոխելով ստացիր նոր […]