Ե. Չարենց (Լուսամփոփի պես աղջիկ)

Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ՝ աստվածամոր աչքերով,Թոքախտավոր, թափանցիկ, մարմինի՜ պես երազի,Կապու՜յտ աղջիկ, ակաթի ու կաթի պես հոգեթով,Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ… Ես ի՞նչ անեմ, ի՞նչ անեմ, որ չմեռնի իմ հոգին,Որ չմարի իմ հոգին քո ակաթե աչքերում․Ես ի՞նչ անեմ, որ մնա ծիածանը երեքգույն,Որ չցնդի, չմարի՜ իմ հոգու հեռուն… Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ՝ աստվածամոր աչքերով,Թոքախտավոր, թափանցիկ, մարմինի՜ պես երազի,Կապո՜ւյտ աղջիկ, ակաթի ու […]

Homework

1. Ես հուսով եմ նրանք պատրաստ կլինեն ժամը 8֊ին։ I hope, they will be ready at eight o’cloack. 2. Ես համոզված եմ, որ դա հեշտ կլինի։ I sure, it will be easy. 3. Ես կլինեմ Երևանում վաղը ժամը 4֊ին։ I shall be in Yerevan tommorow at four. 4. Մենք շատ ուրախ կլինենք ձեզ կրկին հանդիպելու։ […]