Կոշտ թափոններ:Աղբի հիմնախնդիրը

Կենցաղային անպետք իրերը, խոհանոցային մնացորդները, արդյունաբերության տարբեր ճյուղերի մնացորդները և այլ անպետք ու չօգտագործվող իրեր ժամանակի ընթացքում հավաքվում են ինչոր տեղ և վերածվում են աղբի կամ թափոնների հսկայական սարերի: Թափոնները կարող են լինել պինդ, հեղուկ և գազային: Հեղուկ և գազային թափոններին անվանում են արտահոսք կամ արտանետում, իսկ պինդ թափոններին`  աղբ: Պինդ թափոնները լինում են կենսաքայքայվող […]

Homework

Նախադասությունների մեջ տեղադրել Can, Can’t, Could, Couldn’t 1.I could run fast , when I was a child. 2.Yesterday John could’t do that exercise alone, so he called me for help. 3. Lucy has passed his driving test.Now he can drive a car. 4.I couldn’t sleep last night. It was so hot. 5.We are having dinner party […]