Проект «Мхитар Себастаци»

Проект «Мхитар Себастаци» .Мхитар Себастаци Проект рассчитан на учащихся колледжа /1, 2 k./ Срок выполнения прoекта: 2 ноября- 15 ноября. Цели и задачи выполнения проекта: Знакомство с Мхитаром Себастаци. Жизнь и деятельность М. Себастаци.Мхитар Себастаци и мхитаристы.История создания образовательного комплекса «Мхитар Себастаци».Формирование навыков индивидуальной работы и работы в группе.Развитие поисковой деятельности и отбора информации. Ход […]

Առաջադրանք

Գրել տրված բառերի հնչյունափոխված արմատների անհնչյունափոխ ձևերը․Գուժկան, սնափառ, սննդարար, հմտանալ, ընձառյուծ, գիրանալ, կնճռոտ, հրաձիգ, լեզվաբան, մատենաշար։ գույժ, սին, սնունդ, հմուտ, գեր, կնճիռ, հուր, լեզու, մատյան 2․Դարձվածքների իմաստները ատահայտիր մեկ բառովՃամփից հանել- շեղել տունը քանդել-դժբախտանալ վարդ կտրել-ոգևորվել ճամփան պահել- սպասել հալած յուղի պես- դյուրին սուր ճոճել-սպառնալ լեզուն կապ ընկնել-պապանձվել հոգին հանել- նյարդայնացնել ձեռք մեկնել- օգնել սիրտ […]