Homework

Ծանոթանալ The legend of the first wine տեքստի հետ։Դուրս գրել անծանոթ բառերը։ Նախադասությունների մեջ տեղադրել a/an/the/—. Carol’s father works as an engineer. The tomatos are 99 pence a kilo. Ben has a terrible headache. Let’s sing a song. Amily needs a new desk in her room. Peter has an aunt in Berlin. My mother is learning to play […]

Առաջադրանք

1.Տեղադրի′ր բաց թողնված տառերը. Վայրէջք, ակնթարթ, ճգնավոր,  անօրեն,  արդուզարդ,  անէական,  կտրիճ,  սրբություն,  օրեցօր,  պախուրց,  ուղտապան, ուխտավոր: 2.Կազմի′ր 2-ական ածանցավոր բառ տրված կառուցվածքով: նախածանց — արմատ — վերջածանց անօրինական անբարոյական արմատ — վերջածանց ձեռք տնակ նախածանց — արմատ անտուն անկիրթ 3.Գտի′ր հականիշները. Բուրավետ-գարշահոտ պինդ-փխրուն զառամյալ-դեռատի համր-խոսուն վախկոտ-խիզախ խրթին-հեշտ 4.Բառակապակցությունները դարձրու′ բարդ բառեր. Սյուներով զարդարված-սյունազարդ  բարձր դիրք […]