Իմ կարծիքը Կոմիտասի բանաստեղծությունների մասին

Կոմիտասի բանաստեղծությունները գրավում են առաջին հայացքից։ Բանաստեղծություններ սիրո և հայրենիքի, կյանքի, ցավի և հրաշքի… Նրա բանաստեղծություններում շատ կարևոր է <<Տիեզերք>> բառի օգտագործումը։ Այս բառը չգիտես ինչու ավելի շատ է սիրված նրա կողմից։ Երբ ուսուցչուհին մեզ հանձնարարեց սովորել այն բանաստեղծությունը, որը Կոմիտասից մեզ ավելի շատ է դուր եկել, ես սկսեցի անակախ ինձնից կարդալ միայն նրանք, որոնց […]

Թունավոր թափոններ: Աշխատանք հոդվածի հետ:

Թունավոր թափոն է համարվում յուրաքանչյուր նյութ, որը մահաբեր է կամ լուրջ հիվանդության պատճառ է հանդիսանում (օրինակ` այրվածք, շնչառական ուղիների հիվանդություններ, քաղցկեղ, գենետիկական մուտացիաներ):+ Թունավոր թափոնների մեծ մասը շրջակա միջավայր է արտանետվում արդյունաբերության կողմից:+ Հայտնի են թունավոր թափոնների մոտ 600 տարբեր նյութեր: +Դրանցից առավել վտանգավորներն են`·         Պեստիցիդներ (բույսերի պաշտպանության քիմիական միջոցների բաղադրիչներն են),·         Ռադիոակտիվ թափոններ (հիմնականում գոյանում են […]