Շփման ուժ

Շփման ուժը առաջանում է այն դեպքում երբ երկու մարմիններ շփվում են իրար, այն ուղղված է շարժմանը հակառակ ուղղությամբ։ Շփման ուժի օրինակներ… 1) Մարդը բռնված է երկաթե հարթ մակերես ունեցող ձողից, քանի որ թե՛ մարդու ձեռքի, թե՛ երկաթե ձողի մակերեսները հարթ են նրա ձեռքը կսահի, քանի որ շփման ուժը փոքր է։ 2) Ես կապում եմ իմ […]