Ֆիզիկա: Ի՞նչ է ֆիզիկան: Ֆիզիկան մեր կյանքում

Հաճախ, երբ իմանում ենք, որ ըստ դասացուցակի հաջորդ առարկան ֆիզիկան է մի այնպիսի հոգոց ենք հանում… Իրականում ֆիզիկան նույնն է ինչ կանայք: Այն հասկանալու համար պետք է միայն հետաքրքրվել և վերջ: Ֆիզիկայի միջոցով մենք կարող ենք մի շարք երևույթներ բացատրել, բայց մի պահ եկեք պատկերացնենք, որ ֆիզիկան գոյություն չունի: Իրականում առանց ֆիզիկայի մեր կյանքը լի […]