Москва — культурный центр

В Москве около 40 художественных музеев. Самый известный – музей русского искусства, который называется Третьяковская галерея. Эту галерею основал богатый московский фабрикант П.М. Третьяков. Он лично знал многих художников, заказывал им портреты великих современников, покупал их картины, а в конце XIX века подарил свою огромную коллекцию Москве. В собрании Третьякова было около 2500 (двух с половиной […]

Упрожнения

Упражнение 5. а) Трансформируйте данные словосочетания пообразцу: Образец: для строительства — чтобы строить. Для участия в строительстве- чтобы участвовать в строительстве , для преобразования экономики-чтобы преобразовать экономику , дляосвоения космоса-чтобы освоить космос , для победы- чтобы победить, для подготовки специалистов- чтобы подготовить специалистов, для знакомства со страной- чтобы знакомится с страной, для изучения опыта работы- чтобы изучить опыт работы, для создания новой программы- чтобы создать новую программу, […]

Առաջադրանք

.Փակագծում տրված  բառերից ընտրի՛ր ճիշտը: Արտակն  ու Անահիտը աշտարակից (դիտում, նայում) էին ծովն ու ծովեզերքը: Թռչունների (երամը, երամակը)  ուրախ ծլվլում էր երկնքում: Աշխենը թախիծով (թոթովեց, թոթվեց) ուսը և արագ հեռացավ: Նրա ակնարկները (վերաբերում, վերաբերվում) էին  իրենց գաղտնի բանակցություններին: Սիրանուշը  շաբաթ օրը իրենց ամառանոցում  աշխատակիցների համար (հրավեր, հրավերք) էր կազմակերպել: Հրավերքը ենթադրում է ուտելիք, խմիչք: Հրավերը խմիչք, ուտելիք չի նախընտրում: […]