Քրիստոնեության ընդունումը Հայաստանում

Տրդատ և Գրիգոր Պարթև Անակի որդիներից մեկը, որին Հունաց կողմերն էին փախցրել տարել, մեծանում և ուսում է ստանում Կապադովկիայի Կեսարիա քաղաքում։ Այստեղ նա հետևում է նոր կրոնի՝ քրիստոնեության ուսմունքին, հմտանում և ընտելանում Աստվածաշնչին, դառնում քրիստոնյա և մկրտվում Գրիգոր անունով։ Գրիգորն իր դայակներից տեղեկանում է իր հոր արարքներին, մասնավորապես Խոսրովի սպանությանը և իմանալով, որ Տրդատը Խոսրովի […]

Ավատատիրությունը Հայաստանում

Ավատատիրական կարգերի հաստատումը Հայաստանում  Հին դարերից միջնադարին անցման փուլում՝ Հայաստանում հայ Արշակունյաց թագավորության ժամանակաշրջանում, նախարարական համակարգի զարգացումն ընթացավ ավատատիրական (ֆեոդալական) հարաբերությունների ուղիով: Ավատ բառի հիմքում <<ի հավատ>> <<հավատարմությամբ (ծառայել)>> իմաստն է:  Հայաստանում հասարակական հարաբերությունները հնուց զարգանում էին համապետական` թագավորական հողատիրության պայմաններում: Գյուղական համայնքները հիմնական արտադրող տնտեսություններն էին, որոնք պետության գլխավոր հարկատուն էին: Արտաշես 1-ինը հողային բարեփոխությամբ ցանկացել էր սահմանազատել […]

Медицина и здоровье

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ Джон заболел. У него высокая температура. Ему нужен врач. Джон хочет вызвать врача по телефону. Тогда врач придет к Джону домой. Джон берет телефон и набирает 103.   Прочитайте и прослушайте диалог. Диспетчер: «Скорая помощь» слушает! Джон: Алло! Здравствуйте. Диспетчер: Здравствуйте! Какие у Вас жалобы? Джон: Я очень плохо себя чувствую. У меня сильно болит голова, […]