Հոգեկանի ձևավորումը: Սոցիոգենետիկ և կենսագենետիկ

Ես կարծում եմ, որ հոգեկանի ձևավորման մեջ իր մեծ ներդրումն ունի էգօն: Էգօն մեր եսն է, այն տեսակներ ևս ունի՝ալտեր էգօ, սուպեր էգօ, իդ: Այս մասին մանրամասն տեղեկություններ է հայտնել Զիգմունդ Ֆրեյդը: Ես կարծում եմ, որ մեր ալտեր էգոն, որը մեր այսպես ասած <<ուրիշ եսն է>>, ձևավորվում է մեզ շրջապատող երևույթների ազդեցությունից: Ես վերջերս պարզել […]