Ժեստերի լեզուն

Ժեստերը մեր առօրյայի բաղկացուցիչ մասն են կազմում: Նրանց օգնությամբ կարող ենք արտահայտել զգացմունքը, երևույթը անգամ անունը և այլն: Լեզվաբանական տեսանկյունից, ժեստերի լեզուն ավելի հարուստ է և բարդ, քան որևէ այլ խոսակցական լեզու, այն ասպես ասած <<իրական լեզու չէ>>: Ժեստերի լեզուն, այլ խոսքով ասած, միմիկաները չեն, ժեստերը պայմանական են, հաճախ կամայական և պարտադիր չէ, որ ունենան […]

Առաջադրանք

1.Լրացրե’ք բաց թողնված տառերը,  երկհնչյունները, կրկնակ բաղաձայնները. շինծու, կարգազանց,  առէջ,  բարօրություն, անջրդի,  տախտակ, բացօթյա, անդորրություն,  անդրավարտիք, սիգապանծ,  խորդուբորդ,  կմախք,  կցկտուր,  ճեպընթաց, դշխոյական: 2.Փակագծում  տրված բառերը տեղադրեցե’ք  բաց թողնված  տեղերում` ենթարկելով անհրաժեշտ   փոփոխությունների: Ամռանը    նա սիրում էր  նստել պատշգամբի   առաջ    փռված  պարտեզում,    որտեղով    անցնում  էր  մեծ առուն .այն գալիս էր ընդարձակ հովիտը շրջապատող սարերից  և   գնում  դեպի դաշտերը: (սար, […]

Упражнение

Чтение и обсуждение: «История дома». Чередование гласных -е-/-и-. Собираться, блестеть, собирать, забирать, замереть, замирать, расстилать, расстелить, выжигать, блестящий, зажигательный, стереть, блистать, протереть, вытирать, выбирать, застелить, замерло, замирало, умереть, умирать, растирать, заблистать, выстирали, выдираю, забираю, протереть, собирающий, вычесть, вычитать, расстелить, расстилаться, запереть, запирать, прибирать, избиратели, сочитать, сочитание, блистательный, блеснет, приберет, опереться. соберу постелить растереть натираю сдеру блестеть заблистать уберу […]

История дома

Давным-давно люди научились строить дома. Шло время. Архитектура стала искусством. В разных странах, разных городах были свои традиции строительства, которые зависели от климата страны и обычаев народа. Главным богатством России всегда был лес, а основным строительным материалом – дерево. Древнерусские города были деревянными. Из дерева строили не только обычные жилые дома, но и дворцы, церкви, крепости. […]