История дома

Давным-давно люди научились строить дома. Шло время. Архитектура стала искусством. В разных странах, разных городах были свои традиции строительства, которые зависели от климата страны и обычаев народа. Главным богатством России всегда был лес, а основным строительным материалом – дерево. Древнерусские города были деревянными. Из дерева строили не только обычные жилые дома, но и дворцы, церкви, крепости. […]

Հոգեկանի ձևավորումը: Սոցիոգենետիկ և կենսագենետիկ

Ես կարծում եմ, որ հոգեկանի ձևավորման մեջ իր մեծ ներդրումն ունի էգօն: Էգօն մեր եսն է, այն տեսակներ ևս ունի՝ալտեր էգօ, սուպեր էգօ, իդ: Այս մասին մանրամասն տեղեկություններ է հայտնել Զիգմունդ Ֆրեյդը: Ես կարծում եմ, որ մեր ալտեր էգոն, որը մեր այսպես ասած <<ուրիշ եսն է>>, ձևավորվում է մեզ շրջապատող երևույթների ազդեցությունից: Ես վերջերս պարզել […]

Առաջադրանք

Դիտակետ-ակնդետ Աստիճանացույց-բարձրաստիճան Պատվոգիր-անպատիվ Գնդակոծել-հրեգունդ Գթասիրտ-բարեգութ Տիրապետություն-ավատատեր

Հայոց լեզվի ֆլեշմոբ

1.Ակնկոր, ակունք, ակնառու, ակնդետ, ակնթարթ, ակնապիշ, ակնոց բառերից ո՞րը «չի տեսնում»: (ակունք) 2. Տառախառնուկից ստացի՛ր բառեր՝ ուղիղ ձևերով: լկմակ, ալսյ, ղաաեկն, կորա, տսրի, րրակե, քերե, ցակոպ, կեղնի, չինչո, նլմառչ մկկալ, սայլ, եղանակ, որակ, սիրտ, երկար, երեք, կապոց, եղնիկ, ոչինչ, մռնչալ 3. Նշենի, նշելի, նշում, նշույլ, նշույթ, նշուտ, նշավակ, նշանակ, նշակաթ, նշահամ, նշաձող, նշաձև, նշայուղ, նշատերև, […]

Homework

Պատրաստվել Colour Psychology նախագծին Present Continuous tense – Ներկա շարունակական ժամանակաձև Այս ժամանակաձևը ցույց է տալիս ներկայում, խոսելու պահին կատարվող գործողություն: Ստորոգյալը կազմվում է to be  բայի ներկա ձևով + բայի 4-րդ հիմքը (Verb +ing), որը կոչվում է  Participle I . Am Is                     Verb+ing Are  e.g. I am speaking now. You are teaching now. […]

Флэшмоб русского языка

1. Что такое язык? а)Орган звукоизвлечения в человеческом организме б)Средство передачи мыслей и знаний в) Средство для обозначения звуков 2.Почему люди научились говорить? а)Нуждались в общении б)Хотели создать нечто общее для человечества в)Это произошло само собой в процессе эволюции 3.Кому принадлежит высказывание: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык!»? а)А.С. Пушкин б)И.С.Тургенев в)Н.А.Некрасов 4. Какой […]

Գովազդի մասին

Ուզու՞մ եք ձեզ հունից հանեմ ամենապարզ երեք բառով, իսկ այժմ գովազդ։ Իրոք՝ ինչու՞ է գովազդը բարդացնում մեր կյանքը։ Միգուցե շատերդ դեմ լինեք իմ կարծիքին, բայց ես կարծում եմ, որ գովազդը ամենավատ բանն է, որ կարող էր պատահել։ Օրինակ պատահե՞լ է, որ հետաքրքիր ֆիլմ դիտելիս ամենահետաքրքիր պահին… մեկ էլ հո՛պ, գովազդ։ Այս գովազդը բավական հետաքրքիր թեմա […]

Քրիստոնեության ընդունումը Հայաստանում

Տրդատ և Գրիգոր Պարթև Անակի որդիներից մեկը, որին Հունաց կողմերն էին փախցրել տարել, մեծանում և ուսում է ստանում Կապադովկիայի Կեսարիա քաղաքում։ Այստեղ նա հետևում է նոր կրոնի՝ քրիստոնեության ուսմունքին, հմտանում և ընտելանում Աստվածաշնչին, դառնում քրիստոնյա և մկրտվում Գրիգոր անունով։ Գրիգորն իր դայակներից տեղեկանում է իր հոր արարքներին, մասնավորապես Խոսրովի սպանությանը և իմանալով, որ Տրդատը Խոսրովի […]

Ավատատիրությունը Հայաստանում

Ավատատիրական կարգերի հաստատումը Հայաստանում  Հին դարերից միջնադարին անցման փուլում՝ Հայաստանում հայ Արշակունյաց թագավորության ժամանակաշրջանում, նախարարական համակարգի զարգացումն ընթացավ ավատատիրական (ֆեոդալական) հարաբերությունների ուղիով: Ավատ բառի հիմքում <<ի հավատ>> <<հավատարմությամբ (ծառայել)>> իմաստն է:  Հայաստանում հասարակական հարաբերությունները հնուց զարգանում էին համապետական` թագավորական հողատիրության պայմաններում: Գյուղական համայնքները հիմնական արտադրող տնտեսություններն էին, որոնք պետության գլխավոր հարկատուն էին: Արտաշես 1-ինը հողային բարեփոխությամբ ցանկացել էր սահմանազատել […]