Առաջադրանք

1.Տեքստից  դո′ւրս գրիր  գոյականները: Շուրջը անդորր ամայություն  էր:  Արծաթագույն սփռոցի նմավող  ծովը փռված էր  չորս կողմը, և  լսվում էր միայն պղտոր ջրի ճողփյունը:  Նավը շարժվում էր  քամուն համընթաց: Ծովի երեսը պատել էր թանձր մառախուղը, որ հոգնեցնում էր մարդու հայացքը: 2.Գրի′ր հետևյալ բառերի հոգնակի թիվը. Նավավար-նավավարներ արծվաբույն-արծվաբներ տպատառ-տպատառեր ոտնաչափ-ոտնաչափեր գյուղագիր-գյուղագրեր հորաքույր-հորաքույրեր վիրաբույժ-վիրաբույժներ 3.Կազմիր մի փոքրիկ տեքստ՝ […]