Առաջադրանք

Արտահայտել մեկ բառով Փոթորկից ծնված֊ փոթորկածին Աշխարհով սփռված֊աշխարհասփյուռ Քաջ և կորովի֊քաջակորով Իշխանին վայել֊իշխանավայել Խելքը կորցրած֊խելակորույս Զենք կրող֊զինակիր Աստանդական֊ նժդեհ֊պանդուխտ Հանդուգն֊ըմբոստ֊անհնազանդ Առաքինի֊ պարկեշտ֊ժուժկալ Հավերժ֊ընդմիշտ֊հար ու հավետ Հին֊հմամենի֊ հինավուրց Ջրի ցայտերը, ժայռակոփ բարձունքից թռչելով, կազմում էին երփներանգ ծիածան։ Ջրի ցայտերը կազմում էին երփներանգ ծիածան՝ժայռակոփ բարձունքից թռչելով։ Թագավորն իր պահակախմբով, լռելյայն ճեղքելով ամբոխը մտավ վանք։ Մեծ Բրիտանիան կզային […]