Վահան Տերյան: Սարի ետևում շողերը մեռան…

Սարի ետևում շողերը մեռան.Անուշ դաշտերը պատեց կապույտ մեգ.Տխուր երեկոն զարկել է վրան.— Սիրտըս կարոտով կանչում է քեզ՝ ե՛կ։ Խորհրդավոր է երկինքն երազուն.Վարսաթա՜փ ուռի, դողդոջո՜ւն եղեգ.Արծաթ խոսքերով աղբյուրն է խոսում.—Սիրտըս կարոտով կանչում է քեզ՝ ե՛կ։ Ծաղիկներն ահա քնքուշ փակվեցին,Բացվեցին երկնի ծաղիկներն անհաս.Սև տագնապները իմ սիրտը չցրին.— Արդյոք ո՞ւր ես դու, իմ անուշ երազ։ Սիրտ իմ, այդ […]

Պահպանողականություն կամ կոնսերվատիզմ

Հիմնականում պահպանողականություն (կոնսերվատիզմ) հասկացությունը մեկնաբանվում է չորս տարբերակով. Որպես խառնվածքի տեսակ, որի տարրերն են սովորույթը, մտահոգությունը արմատական փոփոխությունների նկատմամբ և իներցիան: Որոշակի իրավիճակներում դրսևորվող սոցիալական վարքի մոդել, որին հատուկ է հակազդեցությունը կամ դիմադրությունը սոցիալական, տնտեսական, կրոնական, քաղաքական, մշակութային և այլ ոլորտներում կատարվող փոփոխություններին: Քաղաքական պահպանողականություն, որն իրենից ներկայացնում է կուսակցությունների և շարժումների կողմից իրականացվող ավելի […]