Թեստային աշխատանք

1․ Որո՞նք են աշխարհագրության ուսումնասիրության նպատակը, օբյեկտը, առարկան և խնդիրները։ Աշխարհագրական հետազոտությունների օբյեկտներից են երկրագնդիաշխարհագրական թաղանթը, նրա ոլորտները, դրանց կառուցվածքն ուփոխազդեցությունը, մայրցամաքները, տարածաշրջաններն ու երկրները և այնտեղկատարվող երևույթները:Աշխարհագրության խնդիրն է ուսումնասիրել բնությունը, հասարակությունը։ 2․ Ո՞րն է սխալ․    Բնական աշխարհագրության ճյուղ է․ 1․ Ֆիզիկական աշխարհագրությունը․ 2․ Քաղաքական աշխարհագրությունը 3․ Մայրցամաքներիև օվկիանոսների 4․ լանդշաֆտագիտությունը 3․ Ո՞րն […]

Երկրի տարեկան պտույտի աշխարհագրական հետևանքները

Դուք արդեն գիտեք, որ Երկիրը, բացի իր առանցքի շուրջը պտտվելուց, միաժամանակպտտվում է նաև Արեգակի շուրջը: Պտույտը կատարվում է էլիպսաձև ուղեծրով: Ուղեծրիերկարությունը 940 մլն կմ է, որը Երկիրն անցնում է 29,8 կմ/վրկ արագությամբ մեկաստղային տարում` 365 օր 6 ժամ 9 ր 9,6 վրկ–ում: Երկրի պտույտը Արեգակի շուրջհամընկնում է օրական պտույտի ուղղության հետ: Պտույտի էլիպսաձև ուղեծրումԵրկիրը Արեգակից […]

Երկիր մոլորակի օրական պտույտի աշխարհագրական հետևանքները: Ժամային գոտիները

Երկիր մոլորակը կատարում է մի քանի տեսակի պտույտներ, որոնցիցամենակարևորներն են պտույտն իր առանցքի և Արեգակի շուրջը: Ձեզ արդեն հայտնի է,որ Երկիրն իր առանցքի շուրջը մեկ լրիվ պտույտ է կատարում մոտ 24 ժամում (23 ժամ 56րոպե և 0,4 վրկ.): Շարժումը կատարվում է արևմուտքից արևելք ուղղությամբ, որիհետևանքով մեզ թվում է, թե տիեզերական բոլոր մարմինները (Արեգակը, Լուսինը,աստղերը) շարժվում […]

Արեգակնային համակարգի և Երկիր մոլորակի առաջացման մասին վարկածները

Մարդկությանը խիստ հետաքրքրող հարցերից է այն, թե ինչպես են առաջացելԱրեգակնային համակարգը և Երկիր մոլորակը: Առայժմ դրա վերաբերյալ առկա են միայնգիտական ենթադրություններ՝ վարկածներ, որոնք կարելի է դասա կարգել հետևյալ կերպ՝միգամածային, պատահարային, երկնաքարային, խորքային գրավիտացիոն և այլն:Միգամածային վարկածների խմբին է պատկանում Կանտ–Լապլասի վարկածը, որըXVIII դ. վերջերին իրարից անկախ առաջարկել են գիտնականներ Կանտը և Լապլասը:Ըստ այդ վարկածի՝ Արեգակնային […]

Ընդհանուր աշխարհագրություն

Աշխարհագրությունը յուրահատուկ տեղ է զբաղեցնում գիտությունների ամբողջական համակարգում: Երկրի մակերևույթի ուսումնասիրությամբ, աշխարհագրությունից բացի, զբաղվում են նաև երկրաբանությունը, կենսաբանությունը, տնտեսագիտությունը և բազմաթիվ այլ գիտություններ: Դրանք ուսումնասիրում են երկրագնդի առանձին ոլորտները կամ բաղադրիչները: Օրինակ՝ երկրաբանությունն ուսումնասիրում է քարոլորտը, կենսաբանությունը` կենսոլորտը, տնտեսագիտությունը` մարդկային հասարակության տնտեսական ոլորտը և այլն:Աշխարհագրության խնդիրն է տարածության և ժամանակի մեջ ուսումնասիրել՝ ա) բնությունը, (բնական […]