Առաջադրանքներ

Բացատրել տրված բառերը։ Գզրոց֊անձնական իրերի պահարան/դարակ Գզրար֊բուրդ,բամբակ գզզող Գզիր֊կատարածու Եղրևանի֊յասաման Ածու֊պարտեզ

Վահան Տերյան: Էստոնական երգ

Երբ կըհոգնես, կըգազազես աշխարհից՝ Դարձիր իմ մոտ, վերադարձիր դու նորից.- Ցաված սիրտըս միայն քեզնով է շնչել՝ Չի կամենալ նա վերըստին քեզ տանջել: Եթե բախտն ու վայելքները քեզ ժպտան, Օտար մարդիկ քեզ սիրաբար ողջույն տան Գուցե ես լամ բախտիդ համար, իմ անգին, Սակայն դարձի՛ր, վերադարձի՛ր դու կրկին: Եթե հեռվում ճակատագիրն անհոգի Սիրտըդ մատնե անկարեկից տանջանքի Օ՜, […]