Հեռավար-առցանց ուսուցում: Հայոց պատմություն: Մայիսի 11-15

XIX դարի 50-70- ական թթ․ հայ հասարակական-քաղաքական կյանքում հստակորեն ո՞ր երկու հեսանքները սկսեցին առանձնանալ։ Պահպանողական և ազատական: Ամփոփ ներկայացրե՛ք հայ պահպանողականների  հայացքները և ձգտումները։ Պահպանողականների կարծիքով հայ ժողովրդի կենսունակության աղբյուրը միջնադարյան ավանդական արժեքային համակարգն է: Ուստի նրանք առաջնահերթ խնդիր էին համարում հայկական միապետական համակարգի վերականգնումը, Հայոց եկեղեցու և հայ նահապետական ընտանիքի բարոյական նկարագրի, հայոց լեզվի […]