Հեռավար-առցանց ուսուցում: Հայոց պատմություն: Մայիսի 18-22

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԴԵՄՔԵՐ ՊԱՊ ԹԱԳԱՎՈՐ Հայոց ամենաերիտասարդ արքան Պապը մեր պատմության ամենաերիտասարդ, սակայն նաև ամենաինքնատիպ միապետներից է: Նա նաև թագավոր հռչակվեց ընդամենը տասնվեց տարեկան հասակում, ընդ որում, սակավաթիվ այդ տարիների կեսը նա անց էր կացրել պատերազմների ականատես կամ մասնակից լինելով… 363թ. մղվում էր հերթական պարսկա-հռոմեական պատերազմը: Հայոց արքա Արշակ Բ-ն դաշնակցում էր Հռոմի Հուլիանոս կայսեր հետ: […]

Հեռավար-առցանց ուսուցում: Անգլերեն

Can, could, and be able to We use can to say that something is possible or that somebody has the ability to do something. e.g. He can speak many foreign languages. The negative is can’t. But can has only two forms can(present) and could (past). Can has no future and present perfect that is why in those cases we use be […]