Համընդհանուր հարցում

Միացեք առցանց «հանրաքվեին»։ Կրթահամալիրի բարեկամները, համայնքի՝ օտար լեզուներով խոսող անդամները կարող են լրացնել անգլերեն հարցաթերթիկը։ Մասնակցել ենք ես, մայրս և եղբայրս: