Գործնական աշխատանք

Թեմա 1 Կարդալ նյութի 2-3 էջի Դասախոսություն 1-ը: Պատասխանել հետևյալ հարցերին՝ Ի՞նչ է ուսումնասիրում լանդշաֆտագիտությունը: Լանդշաֆտագիտությունը ֆիզիկական աշխարհագրության մի բաժինն է: Այն ուսումնասիրում է աշխարհագրական լանդշաֆտը, այսինքն բնությունն է նրա ուսումնասիրության առարկան: Մեզ շրջապատող բնության մեջ յուրաքանչյուր բան ուսումնասիրման առանձին առարկա է: Լանդշաֆտագիտության առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այն ցանկացած բան բնության մեջ դիտում է […]