Լանդշաֆտագիտական մեթոդները

Ստացիոնար և կիսաստացիոնար մեթոդներ Դաշտային հանույթի մեթոդ Փորցագիտական մեթոդ Լաբորատոր մեթոդ Համեմատական մեթոդ Քարտեզագրման մեթոդ Աէրոտիեզերական լուսանկարների վերծանման մեթոդ Նկարագրական մեթոդ Երկաինֆորմացիան մեթոդ Գծանկարչական մեթոդ Վերադրման մեթոդ Երկրաքիմեական մեթոդ Երկրաֆիզիկական մեթոդ Հնէալանդշաֆտագիտական մեթոդ Քանակական մեթոդ Մաթեմատիկական մեթոդ Մոդելավորման մեթոդ Հաշվեկշիռաին մեթոդ Վիճակագրական մեթոդ

SMART բիզնես նպատակների 5 տարրեր

Յուրաքանչյուր հաջողված գործը հստակորեն ամրագրված է եւ նպատակաուղղված նպատակներ, հասնելու կոնկրետ նպատակներին: Այնուամենայնիվ, փոքր բիզնեսի աշխարհում շատ ձեռնարկություններ չունեն կենտրոնացված նպատակ: «Get more business», փոքր բիզնեսի սեփականատերերի բնորոշ պատասխանն է, երբ խնդրեց ապագա ծրագրերի մասին: Ցանկացած ինքնակառավարման գլխավոր գործադիր տնօրենը պետք է դուրս գար բաժնետերերի հանդիպումից, անորոշ պատասխան տալու համար: Անկախ այն բանից, որ դուք […]

Անսպասելի համրություն: Կենձաբուրո Օէ

Ընթերցեցինք ճապոնացի գրող Կենձաբուրո Օէի պատմվածքը, որը կոչվում է <<Անսպասելի համրություն>>: Պատմվածքը պատմում է պատերազմական տարիների մասին Ճապոնիայում: Փոքրիկ գյուղ է, որն էլ հանդիսանում էր այս գլխապտույտի էպիկենտրոնը: Ամեն ինչ սկսվում է բնության պատկերների նկարագրություններից: Դե բնականաբար սարեր, ձորեր, կապույտ երկինք, կանաչ տերև… Խառն իրավիճակ է, կանանց ու աղջիկներին թաքցրել են և անհանգիստ սպասում են […]

История моды

Как возникла мода Каждая страна, каждая народность на разных стадиях развития человеческого общества, внесла свой вклад в формирование понятия мода. Много тысячелетий тому назад люди открыли для себя одежду, как средство защиты от неблагоприятных воздействий природы, развиваясь, они начали размышлять о её эстетической функции. Слово мода (фр. mode) произошло от латинского слова modus , означающего такие […]

12-16 октября

Притча Ошо ,,Бутылка вина,,./1,2,3 к./ Проект Дни Комитаса/ 1 курс/ Նախագիծ. Հայաստանի մարզերը՝ ռուսաց լեզվով /2-3-րդ կուրս/ Гюмри/3-й курс/ Вайоцдзорская область/2-ой курс/ Проект ,,Время поэзии,, Вероника Тушнова Притча Ошо ,,Бутылка вина,,./1,2,3 к./ ,,Не,, и ,,ни,, с разными частями речи. Список упражнений Чтобы понять, как пишутся не, ни с разными частями речи, нужно уметь разграничивать, когда нужно писать НЕ, а когда – НИ. […]