Как празднуют Рождество в России и Армении

Цель проекта —  исследование традиций и обычаев, истории появления празднования Рождества в России и Армении. Задачи проекта: Познакомиться с историей возникновения Рождества как праздника; Изучить имеющуюся литературу о праздновании Рождества в Армении; Провести сравнительный анализ особенностей празднования Рождества в России и Армении, выделить сходства и различия; Объект исследовательской работы – русская и армянская культура,  предмет исследования — традиции и обычаи празднования Рождества […]

What is advertising?

What is Advertising?   Advertising  is the marketing communication to create awareness about the product or service to ultimately influence the customer to reach to the purchase decision.  It is primarily a promotion tool of the business to market anything and everything under the roof. It is an effective process to reach or build brand awareness of a product/brand/idea/service .   2 kinds of advertising are : organic adv […]

14-18 декабря

Проект «Встреча Нового года»/1 к./ Рассказы  про Новый год Проектная работа «Как празднуют Рождество в России и Армении»/2-3к./ Грамматические задания ЗАПОМНИТЕ! Благодаря (чему) + им. сущ. Д.п.Из-за (чего) + им. сущ. Р.п.Конструкция благодаря + сущ. Д.п. обозначает причину, способствующуюреализации действия и отвечает на вопрос благодаря чему?/кому?Конструкция из-за + сущ. Р.п. обозначает причину,препятствующую реализации действия и отвечает на […]

7-11 декабря

Проект «Встреча Нового года»/1 к./ Рассказы  про Новый год Проектная работа «Как празднуют Рождество в России и Армении»/2-3к./ Использование предлогов вследствие, в результате. Упражнение . Из двух простых предложений постройте сложное,используя союзы потому что, так как, благодаря тому что, из-за того что,поэтому.1. Движение транспорта приостановлено. Произошла авария. — Движения транспорта приостановлено, потому что произошла авария. 2. Декан […]

Վիլիամ Սարոյան: Դաշնամուր

Այս պատմությունը ըստ իս մի բանի մասին էր. <<Ես այդքան հարուստ չեմ, որ գնեմ էժան իրեր>>: Բենը տղա է, ով սիրում է դաշնամուր նվագել: Ունի ընկերուհի՝ Էմման: Միասին գնում են երաժշտական խանութ, որտեղ տղան դաշնամուր է տեսնում ու սկսում է նվագել: Գուշակեք ինչ, տղան լավ է նվագում, բայց բացի նրանից բոլորն էլ գնահատում են իր […]

Колодцы на Руси

Издревле на Руси к колодцам относились с благоговением. Колодезной воде приписывались различные целебные свойства. Стоит сказать, что небезосновательно. Странники, чей путь проходил через колодец, набирали воду во фляжки и оставляли около него какую-нибудь вещь, веря, что мистическая сила позволит им благополучно дойти до следующего. Пожалуй, большим мистическим вниманием и подчтением на Руси, чем колодцы, пользовались […]

Ռացիոնալ բնօգտագործման սկզբունքները

Մարդկային հասարակության զարգացումը անհնար է պատկերացնել առանց բնության տված բարիքների օգտագործման: Երկարատև ուսումնասիրություններից հետո գիտնականները փորձել են սահմանել,  թե ինչ սկզունքների պետք է բարավարի բնօգտագործումը որպեսզի համարվի ռացիոնալ: Այսպես ասած մշակվել են ռացիոնալ բնօգտագործման սկզբունքներ՝ 1.Համակարգված մոտեցման սկզբունք. նախատեսում է արտադրական միջավայրի վրա ազդեցության և համապատասխան հակազդեցության համալիր և բազամակողմանի գնահատում: Համակարգված մոտեցման տեսանկյունից ոչ մի […]