Աշխարհագրական թաղանթը և մարդը

Ի՞նչպես կբացատրեք <<յուրացնող տնտեսության ժամանակաշրջան>> տերմինը: Որո՞նք են աշխարահագրական թաղանթները: Ո՞ր ոլորտներում է խախտվում էկոլոգիական հավասարակշռությունը, և որն է պատճառը: Ի՞նչ է նշանակում <<երկրահամակարգը>>: Թվարկել բնական միջավայրի վրա մարդկային հասարակության ներգործության փուլերը: