Մեր ընտանիքի բյուջեն

Ծախսերի և եկամուտների հաշվետվությունը բաղկացած է տնտեսություն մտնող բոլոր ներդրումներից և եկամուտներից, բացի այդ կազմված է տնտեսության մեջ առկա բոլոր ծախսերից։ Զուտ շահույթ ստանալու համար անհրաժեշտ է գումարային եկամուտից հանել տնտեսության ընդհանուր գումարային ծախսերը։ Ընդհանուր եկամուտ ………….300.000դր. Այդ թվում` վարձավճարներ, աշխատավարձ, բիզնեսից ստացված եկամուտներ Ընդհանուր ծախսեր` Կոմունալ ծախսեր 60.000 Տրանսպորտային ծախսեր……………40.000դր. Սննդի ծախսեր  (մի տարվա […]