Հաշվեկշիռ

Հաշվեկշիռ (ռուս. баланс)։ Հաշվեկշիռը տնտեսության ֆինանսական վիճակի արտացոլումն է տվյալ պահին։ Հաշվեկշիռը բաղկացծ է 2 մասից` ակտիվներ, պասիվներ։ Ակտիվները արտացոլում են տնտեսության ունեցվածքը, իսկ պասիվները արտացոլում են այդ ունեցվածքի առաջացման աղբյուրը։ Ակտիվների հոդվածները Դրամարկղ 50.000Դ Դեբիտորական պարտավորություններ(պարտքեր) 100.000Դ Ապրանք (հումք, պատրաստի արտադրանք) 500.000Դ Սարքավորումներ, գույք 1.000.000Դ Տրանսպորտային միջոցներ 1.000.000Դ Անշարժ գույք 2.000.000Դ Պահեստ 500.000Դ Ընդամենը […]