Ինչպե՞ս կարդալ հաշվեկշիռը

Եթե սեփական կապիտալը գերազանցում է պարտավորությունները, ապա կարող ենք ասել, որ բիզնեսը գտնվում է կայուն վիճակում։ Եթե պարտավորությունները (կարճաժամկետ) գերազանցում են սեփական կապիտալը,ապա բիզնեսը սնանկացման շեմին է։ Կան դեպքեր,երբ պարտավորությունները գերազանցում են սեփական կապիտալը, սակայն բիզնեսը գտնվում է կայուն վիճակում։ Խնդիր Կարի արտադրամասում առկա էր քանակությամբ 20 հատ կարի մեքենա, 15 հատ արդուկ, 3 հատ […]