Հաշվեկշռի կապը ծախսերի և եկամուտների հաշվետվության հետ

Սեփական կապիտալը գոյանում է զուտ եկամուտի ամսեկան ներդրումների շնորհիվ։ Այսպիսով,օրինակ, եթե ամսեկան զուտ եկամուտը կազմում է 100.000Դ, ապա 6 ամիս անց սեփական կապիտալը պիտի աճի մոտավորապես 600.000Դ ֊ով, եթե այդ եկամուտից անձնական ծախսեր չկատարվեն։ Հաշվեկշիռ 1 Ակտիվներ 300.000 Դ Պասիվներ 300.000Դ Որից պարտավորություններ 200.000Դ Սեփական կապիտալ 100.000Դ Հաշվեկշիռ 2 Ակտիվներ 600.000Դ Պասիվներ 600.000Դ Որից պարտավորություններ […]