Հայաստանի Հանրապետության հարկատեսակներ

ՀՀ֊ում բիզնես գործունեության համար վճարվող հարկերը։ 1. Ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ) (Налог на Добавычную Стоимость) Ավելացված արժեքի հարկը.՝ ապրանքների և ծառայությունների, վարձակալության, աշխատանքների կատարման ծառայության համար վճարվող հարկեր։ ԱԱՀ֊ի դրույքաչափը կազմում է վճարված գումարի 20%, այն վճարվում է ամսեկան։ Նկատի ունենանք, որ որոշ ապրանքներ ազատված են ԱԱՀ֊ից։ (եթե մի բան մարդկանց համար առաջին անհրաժեշտության է, […]