Համախառն աշխատավարձի հաշվարկը

Մաքուր աշխատավարձը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է համախառն աշխատավարձից նվազեցնել հետևյալ ծախսերը՝ եկամտահարկ 20%, սոց. վճար 5%։ Հաշվարկենք 270.000Դ համախառն աշխատավարձի մաքուր գումարը։ 270.000 × 5 ÷ 100 = 13.500 270.000 ֊ 13.500 = 450.000 × 5 ÷ 100 = 22.500 450.000 ֊ 22.500 = 427.500 427.500 × 20 ÷ 100 = 85.500 427.500 ֊ 85.500 […]