Առաջադրանք

1․Փոխել դերբայական դարձվածի շարադասությունը երկու ձևով։ Այդ ընտանիքը, ճանաչելով Սարյանի արժանիքները, աշխատում էր գրավել նրան։ Հայկին ժամադրավայրում չգտնելով՝ Նարինեն վերին աստիճանի վրդովվեց։ Քառորդ ժամ չանցած՝ անձրևի կաթիլները թրջեցին գետինը։ Ուխտավորները մտան վանքի բակ՝  ծանր ուսապարկերը շալակած։ Մանկամարդ աղջիկը, գեղեցիկ աչքերը լուսնին հառած և ձեռքը ծնոտին դրած, նստել էր մոր առաջ։ 2․Փակագծերում տրված բառերից ընտրել ճիշտը։ […]

Задания с 5-16 апреля

Упражнения КТО ПОСОВЕТОВАЛ, РАЗРЕШИЛ, ОБЕЩАЛ + ИНФИНИТИВ КОМУ? 1. Профессор посоветовал новому студенту не опаздывать на лекции.2. Мать не разрешила своим детям купить мороженое. 3. Экскурсовод посоветовал некоторым экскурсантам слушать внимательно.4. Наш преподаватель посоветовал всем студентам посетить музей. 5. Отец обещал старшему сыну купить фотоаппарат.6. Ученик обещал старой учительнице прочесть эту книгу. 7. Нина разрешила […]