Բնապահպանական միջազգային կազմակերպություններ

IUCN — Բնության Պահպանության Միջազգային Միություն։ Զբաղվում է Երկիր մոլորակի կենսաբազմազանության պահպանման խնդիրներով և դրանց լուսաբանմամբ։ Հիմնվել է 1948 թվականին Ֆրանսիայում։ GEF — Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամ։ Ֆինանսավորում է շրջակա միջավայրի ոլորտի ծրագրերը և օզոնային շերտի պահպանությունը։ WB — Համաշխարհային Բանկ։ Ֆինանսավորում է բոլոր բնապահպանական ծրագրերը։ WMO — Համաշխարհային Օդերևութաբանական կազմակերպություն (Շվեցարիա 1950)։ Զբաղվում է կլիմայի […]