Առաջադրանք

1․ Տրված նախադասություններին ավելացնել նախադաս և վերջադաս դերբայական դարձվածներ։ Հասմիկը կարդում էր։ Հասմիկը կարդում էր` անդադար ձանձրանալով։ Ձանձրանալով` Հասմիկը կարդում էր։ Մենք դիտում էինք հեռաստանները։ Մենք դիտում էինք հեռաստանները` ավելի լավ տեսարանների մասին երազելով։ Ավելի լավ տեսարանների մասին երազելով` մենք դիտում էինք հեռաստանները։ Նավապետը հրամաններ էր արձակում։ Նավապետը հրամաններ էր արձակում` իր դիրքը չարաշահելով։ Իր դիրքը […]