Մարքեթինգային պլան

1.Ապրանքի/ծառայության նկարագրությունը Խանութ/Սրճարան արտերկրյա պահանջված սննդատեսակնեի 2.Ապրանքի/ծառայության մրցունակության գնահատում Մայքլ Փորթերի մրցակցային հինգ ուժերը • մատակարարների իշխանություն Անհրաժեշտ մթերքների մեծամասնությունը կարելի է ձերք բերել յուրաքանչյուր խանութում այդ իսկ պատճառով դա խնդիր չի հանդիսանում • գնորդների իշխանություն Գնորդներն այն մարդիկ են որոնց հետաքրքրում է այլ երկրների մշակույթը ապրելաոճը և կերակրացանկը:Ուտեստների մեծամասնությունը շատ հայտնի են, բայց քանի […]