Հեռավար-առցանց ուսուցում: Աշխարհագրություն: Ապրիլի 20-30

Ուսումնական նյութն այստեղ 1․ Ի՞նչ է տարաբնակեցումը: Ի՞նչ գործոններ են ազդում տարաբնակեցման վրա:  Տարաբնակեցումը որոշակի տարածքում բնակչության տեղաբաշխումն է ըստ բնակավայրերի և դրանց համակարգերի:  2․ Ի՞նչ կապ եք տեսնում բնական միջավայրի, արտադրության և տարաբնակեցման միջև: 3․. Ամբողջ աշխարհում ի՞նչ չափանիշներ են ընդունված քաղաքների առանձնացման համար:

Հեռավար-առցանց ուսուցում: Աշխարհագրություն: Ապրիլի 13-24

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ Դասի հղումն այստեղ 1․Ի՞նչ դեր է կատարում կրոնը հասարակության մեջ: Ինչպիսի՞ն է կրոնի ազդեցությունը բնակչության վերարտադրության վրա:  Կրոնը շատ կարևոր դեր է կատարում հասարակության մեջ: Ինչպես նաև մեծ է կրոնի ազդեցությունը բնակչության վերարտադրության վրա: 2. Ի՞նչ կախվածություն եք տեսնում էթնիկական և կրոնական ընդհանրությունների միջև: Կրոնական բնույթի ի՞նչ ազգամիջյան հակամարտություններ գիտեք:  3․ Որո՞նք են […]

Հեռավար-առցանց ուսուցում: Աշխարհագրություն

1․ Աշխատանքի ընթացքում  ուսումնասիրել  և սովորել աշխարհի երկրների դասակարգումը և տիպաբանությունը։ 2․ Երկրները դասակարգել ըստ կորոնավիրուսի տարածման աստիճանի, հաշվի առնելով դրանով վարակված մարդկանց քանակը։ Որոշել Հայաստանի տեղը այդ սանդղակում։ Նշել ուրվագծային քարտեզի վրա։ Ընդհանուր վարակվել է 198181 մարդ: Մահացած մարդիկ 7965-ն են: 1. Չինաստան-808812. Իտալիա-3500323. Իրան-179474. Իսպանիա-137105. Գերմանիա-114626. Ֆրանսիա-88277. Հարավային Կորեա-84048. ԱՄՆ-82089. Շվեցարիա-313110. Ուկրաինա-235711. Նիդերլանդներ-199712. Ավստրիա-164613. Նորվեգիա-152914. Բելգիա-142815. […]

Աշխարհագրական թաղանթի հիմնական հատկանիշներն են…

Աշխարհագրական թաղանթի կարևորագույն և առավել հայտնի օրինաչափությունը զոնայականությունն է: Զոնայականությունը հասարակածից բևեռներ ուղղությամբ բնական բաղադրիչների ու դրանցից կազմված բնական համալիրների օրինաչափ փոփոխումն է: Զոնայականության գլխավոր պատճառը Երկրի գնդաձևությունն է, որի հետևանքով, ըստ աշխարհագրական լայնությունների, արեգակնային էներգիան բախշվում է անհավասարաչափ: Դրանով են պայմանավորված մթնոլորտային ճնշման, տեղումների, ցամաքի ու օվկիանոսների ջրերի,հողաբուսական ծածկի ու կենդանական աշխարհի զոնայական դրսևորումները: […]

Թեստային աշխատանք

1․ Որո՞նք են աշխարհագրության ուսումնասիրության նպատակը, օբյեկտը, առարկան և խնդիրները։ Աշխարհագրական հետազոտությունների օբյեկտներից են երկրագնդիաշխարհագրական թաղանթը, նրա ոլորտները, դրանց կառուցվածքն ուփոխազդեցությունը, մայրցամաքները, տարածաշրջաններն ու երկրները և այնտեղկատարվող երևույթները:Աշխարհագրության խնդիրն է ուսումնասիրել բնությունը, հասարակությունը։ 2․ Ո՞րն է սխալ․    Բնական աշխարհագրության ճյուղ է․ 1․ Ֆիզիկական աշխարհագրությունը․ 2․ Քաղաքական աշխարհագրությունը 3․ Մայրցամաքներիև օվկիանոսների 4․ լանդշաֆտագիտությունը 3․ Ո՞րն […]

Երկրի տարեկան պտույտի աշխարհագրական հետևանքները

Դուք արդեն գիտեք, որ Երկիրը, բացի իր առանցքի շուրջը պտտվելուց, միաժամանակպտտվում է նաև Արեգակի շուրջը: Պտույտը կատարվում է էլիպսաձև ուղեծրով: Ուղեծրիերկարությունը 940 մլն կմ է, որը Երկիրն անցնում է 29,8 կմ/վրկ արագությամբ մեկաստղային տարում` 365 օր 6 ժամ 9 ր 9,6 վրկ–ում: Երկրի պտույտը Արեգակի շուրջհամընկնում է օրական պտույտի ուղղության հետ: Պտույտի էլիպսաձև ուղեծրումԵրկիրը Արեգակից […]

Երկիր մոլորակի օրական պտույտի աշխարհագրական հետևանքները: Ժամային գոտիները

Երկիր մոլորակը կատարում է մի քանի տեսակի պտույտներ, որոնցիցամենակարևորներն են պտույտն իր առանցքի և Արեգակի շուրջը: Ձեզ արդեն հայտնի է,որ Երկիրն իր առանցքի շուրջը մեկ լրիվ պտույտ է կատարում մոտ 24 ժամում (23 ժամ 56րոպե և 0,4 վրկ.): Շարժումը կատարվում է արևմուտքից արևելք ուղղությամբ, որիհետևանքով մեզ թվում է, թե տիեզերական բոլոր մարմինները (Արեգակը, Լուսինը,աստղերը) շարժվում […]

Արեգակնային համակարգի և Երկիր մոլորակի առաջացման մասին վարկածները

Մարդկությանը խիստ հետաքրքրող հարցերից է այն, թե ինչպես են առաջացելԱրեգակնային համակարգը և Երկիր մոլորակը: Առայժմ դրա վերաբերյալ առկա են միայնգիտական ենթադրություններ՝ վարկածներ, որոնք կարելի է դասա կարգել հետևյալ կերպ՝միգամածային, պատահարային, երկնաքարային, խորքային գրավիտացիոն և այլն:Միգամածային վարկածների խմբին է պատկանում Կանտ–Լապլասի վարկածը, որըXVIII դ. վերջերին իրարից անկախ առաջարկել են գիտնականներ Կանտը և Լապլասը:Ըստ այդ վարկածի՝ Արեգակնային […]

Ընդհանուր աշխարհագրություն

Աշխարհագրությունը յուրահատուկ տեղ է զբաղեցնում գիտությունների ամբողջական համակարգում: Երկրի մակերևույթի ուսումնասիրությամբ, աշխարհագրությունից բացի, զբաղվում են նաև երկրաբանությունը, կենսաբանությունը, տնտեսագիտությունը և բազմաթիվ այլ գիտություններ: Դրանք ուսումնասիրում են երկրագնդի առանձին ոլորտները կամ բաղադրիչները: Օրինակ՝ երկրաբանությունն ուսումնասիրում է քարոլորտը, կենսաբանությունը` կենսոլորտը, տնտեսագիտությունը` մարդկային հասարակության տնտեսական ոլորտը և այլն:Աշխարհագրության խնդիրն է տարածության և ժամանակի մեջ ուսումնասիրել՝ ա) բնությունը, (բնական […]