Հաշվետվություն

Ես միշտ փորձում եմ…փորձում եմ գրել այնպիսի սկիզբ, որը չի հուշի իմ ստորև գրված բողոքների մասին։ Ուստի,ես չեմ սկսի <<Այս տարին այսպիսին էր…>>, <<Այս կիսամյակն այսպիսին էր…>> և այլն։ Երրորդ կուրսը պետք է ամբողջությամբ նվիրված լինի մեր մասնագիտական առարկաներին, մենք պետք է միայն դրանց ժամնակ հատկացնենք, ուստի գաղափար անգամ չունեմ թե ինչ է անում <<Տնտեսագիտությունը>> […]

Работаем с глиной: Проект

В прошлый раз мы просто поверхностно ознакомились с лабораторией технологии. В этот раз мы будем тщательно изучать все в этой комнате. Будет интересно… В этот раз будем работать с глиной. Работа с глиной довольно интересная. Во первых, глина такой материал, что его можно дать любую форму без труда, потому что она <<подчиняется>> вам. В лаборатории […]