Կուլտուրական լանդշաֆտ

Ի՞նչ կատեգորիաների են բաժանվում ժամանակակից լադշաֆտները: Չփոփոխված կամ նախասկզբնական Թույլ փոփոխված Խախտված, ուժգին փոփոխված Ձևափոխված կամ իրական կուլտուրական լադշաֆտներ Ի՞նչ մեթդներ են մշակված կուլտուրական լանդշաֆտի վերափոխման համար: Տեխնոլոգիական մեթոդ (արտադրության ցիկլում կիրառվում են մաքրիչ ու մեկուսացուցիչ սարքեր թափոնների վնասազերծման համար) Տարածքային — պլանավորման մեթոդ (տարածքի ամենառացիոնալ կազմակերպման միջոց է, որտեղ ի՞նչ կառուցել, որտեղ հողն օգտագործել […]

Հեռավար — առցնաց ուսուցում: Լանդշաֆտագիտություն 15.10-30.10

Թեմա 5 Ջերմոցային էֆեկտ: Օզոնի թաղանթ: Համացանցից գտնել վավերագրական ֆիլմ Ջերմոցային էֆեկտի վերաբերյալ՝ դիտել և ներկայացնել բլոգում, կարողանալ ներկայացնել տեսադասի ժամանակ: Վերջին տասնամյակների ընթացքում շրջակա միջավայրի հետ կապված քննարկման թեմա է դարձել ջերմոցային գազերի հարցը: Այդ գազերը ջերմոցային են կոչվում, քանի որ ջերմոցի նման մթնոլորտ են առաջացրել երկրագնդի շրջակայքում: Ջերմոցներում ներթափանցում է արևի լույսը, սակայն […]

Լանդշաֆտագիտական մեթոդները

Ստացիոնար և կիսաստացիոնար մեթոդներ Դաշտային հանույթի մեթոդ Փորցագիտական մեթոդ Լաբորատոր մեթոդ Համեմատական մեթոդ Քարտեզագրման մեթոդ Աէրոտիեզերական լուսանկարների վերծանման մեթոդ Նկարագրական մեթոդ Երկաինֆորմացիան մեթոդ Գծանկարչական մեթոդ Վերադրման մեթոդ Երկրաքիմեական մեթոդ Երկրաֆիզիկական մեթոդ Հնէալանդշաֆտագիտական մեթոդ Քանակական մեթոդ Մաթեմատիկական մեթոդ Մոդելավորման մեթոդ Հաշվեկշիռաին մեթոդ Վիճակագրական մեթոդ

Գործնական աշխատանք

Թեմա 1 Կարդալ նյութի 2-3 էջի Դասախոսություն 1-ը: Պատասխանել հետևյալ հարցերին՝ Ի՞նչ է ուսումնասիրում լանդշաֆտագիտությունը: Լանդշաֆտագիտությունը ֆիզիկական աշխարհագրության մի բաժինն է: Այն ուսումնասիրում է աշխարհագրական լանդշաֆտը, այսինքն բնությունն է նրա ուսումնասիրության առարկան: Մեզ շրջապատող բնության մեջ յուրաքանչյուր բան ուսումնասիրման առանձին առարկա է: Լանդշաֆտագիտության առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այն ցանկացած բան բնության մեջ դիտում է […]