Հեռավար-առցանց ուսուցում: Հասարակագիտություն: Մայիսի 18-22

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ Այն, որ կրթական համակարգից շատ բան է կախված, փաստ է։ Այն յուրաքանչյուր պետության զարգացման մակարդակի հիմքն է։ Որքան կրթված լինեն պետության քաղաքացիները, այնքան բարեկեցիկ կլինի պետությունը։ Տեսնենք, թե ինչպիսի կրթական համակարգերով են առանձնանում տարբեր պետություններ։  Ֆինլանդիայում Ֆինլանդիան իր կրթական ձեռքբերումներով աշխարհում առաջատարներից է։ Գաղտնիքը ո՛չ անչափ ծանր տնային աշխատանքների, ո՛չ էլ […]

Հեռավար-առցացն ուսուցում: Հասարակագիտություն: Մայիսի 11-15

Ինչու՞ Խորհրդային Ադրբեջանը 1988 թ․-ին որդեգրեց Սումգայիթում, Կիրովաբադում, Շամխորում և Բաքվում հայերի նկատմամբ բռնություններ և կոտորածներ կազմակերպելու քաղաքականությունը։ Ինչի՞ էր ձգտում դրանով Ադրբեջանը։ Ադրբեջանն ամեն կերպ ձգտում էր բռնի ուժով իրեն հնազանդեցնել Արցախի բնակչությանը: Խորհրդային Ադրբեջանի տարածքում հայերի նկատմամբ կատարվող հանցագործությունների նկատմամբ, ինչու՞ էին լուռ ԽՍՀՄ կենտրոնական իշխանությունները։ Նրանց այսպես ասած <<ձեռք էր տալիս>>Ադրբեջանի հետ […]

Հեռավար-առցանց ուսուցում: Հասարակագիտություն: Ապրիլի 13-24

Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Պատերազմը՝ որպես հասարակական երևույթ>> թեման. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․ Ինչու՞ էր Թոմաս Հոբսը պատերազմների պատճառ համարում մարդկանց բնական հավասարությունը, ի՞նչ է նշանակում <<Մարդկանց բնական հավասարություն>>։ Ի՞նչ էր մտածում պատերազմների մասին Պոլ Հոլբախը։ Նա կարծում էր, որ պատերազմները միայն դժբախտություն են բերում, և, որ դրանք սկսողները, հրահրողները տիրակալներ են, ովքեր հանուն իրենց անձնական շահի կարող են […]

Հեռավար-առցանց ուսուցում: Հասարակագիտություն

ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸՈՐՊԵՍ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆԱշխարհաքաղաքական գործոնների շարքում առաջնակարգ նշանակություն ունի տնտեսությունը, իսկ տնտեսության համար այդպիսի նշանակություն ունի բնական ռեսուրսներով ապահովվածությունը: Երկրագնդի վրա ռեսուրսները բաշխվածեն անհավասարաչափ, ուստի բնական ռեսուրսների քանակն ու որակը հաճախ դառնում են քաղաքական գործոն, ազդում պետությունների հարաբերությունների վրա և նույնիսկ պատերազմի պատճառ դառնում:Այնպես է ստացվել, որ ռազմավարական նշանակության հումքի մի քանի […]

Ռասիզմ

Մարդկանց վերաբերմունքը, որը կախված է արտաքին տարբերություններից, կոչվում է ռասիզմ: Հիմնականում, ռասիզմը դրսևորվում է որոշակի մաշկի գույն ունեցող կամ որևէ էթնիկ խմբի պատկանող մարդկանց նկատմամբ: Ռասիզմի դրսևորումները հանգեցնում են խտրականության, երբեմն էլ՝ թշնամանքի: Ռասիզմը համոզմունք է, որ որոշ մարդիկ վերադաս են կամ գերազանցում են այլոց որոշակի ռասային պատկանելու պատճառով: Ռասիստը ռասան սահմանում է որպես ընդհանուր […]

Կոմունիզմ

Տեսականորեն կոմունիզմը առանց դասակարգերի հասարակության կոնցեպցիան է: Առանց պետության սոցիալական կազմակերպման ձև`   հիմնված արտադրանքի միջոցների համընդհանրության վրա: Կոմունիզմը կարելի է դասել որպես սոցիալիզմի ճյուղ կամ ավելի ճիշտ`   որպես սոցիալիզմի նպատակ: Քաղաքական առումով կոմունիզմը տարբեր շարժումների բազմազանություն է, որոնց նպատակը ինչ-որ ժամանակում առանց դասակարգերի հասարակություն ստեղծելն է: Կոմունիստների մեջ կարելի է գտնել տարբեր հոսանքներ, հատկապես մարքսիստների […]

Պահպանողականություն կամ կոնսերվատիզմ

Հիմնականում պահպանողականություն (կոնսերվատիզմ) հասկացությունը մեկնաբանվում է չորս տարբերակով. Որպես խառնվածքի տեսակ, որի տարրերն են սովորույթը, մտահոգությունը արմատական փոփոխությունների նկատմամբ և իներցիան: Որոշակի իրավիճակներում դրսևորվող սոցիալական վարքի մոդել, որին հատուկ է հակազդեցությունը կամ դիմադրությունը սոցիալական, տնտեսական, կրոնական, քաղաքական, մշակութային և այլ ոլորտներում կատարվող փոփոխություններին: Քաղաքական պահպանողականություն, որն իրենից ներկայացնում է կուսակցությունների և շարժումների կողմից իրականացվող ավելի […]

Պետություն: Պետության կառավարման ձևերը, վարչակարգերը

Պետությունը քաղաքական իշխանության կազմակերպումն է, որը նպաստում է հասարակական կոնկրետ շահերի իրականացմանը որոշակի տարածքի շրջանակներում:Պետությունը նաև քաղաքական ինստիտուտների ամբողջություն է, որի գլխավոր նպատակն է հասարակության ամբողջականության պահպանումը: Պետությունը երկրի կարևորագույն ատրիբուտներից է, որով բնորոշվում է քաղաքական իշխանության կայացումը։ Երկրների պետական կարգը կարող է սահմանվել մի քանի չափանիշերով. ժողովրդավարական արժեքի գնահատում՝ ժողովրադավարականից մինչև ոչ ժողովրդավարական կարգեր՝ […]

Իրավունք: Մարդու իրավունքները

Մարդու իրավունքների հիմնական գաղափարն այն է, որ անկախ նրանից, թե ով ենք, որտեղ ենք ծնվել, վերագրվում են նույն իրավունքներն ու ազատությունները: Մարդու իրավունքները արտոնություններ չեն, սրանք չեն կարող շնորհվել կամ խլվել: Այս իրավունքները անօտարելի են և համընդհանուր: Սկզբում այս գաղափարը պարզ է թվում, սակայն այն բարդանում է, երբ ինչ-որ մեկը փորձում է այն գործնականում կիրառել: […]

Աշխատանք: Աշխատավարձ: Երազանքի աշխատանք

Աշխատանքը դա մի բան է, որը կա Հայաստանում, բայց ոչ ոք չի հետաքրքրվում դրանով: Ի դեպ, ես նույնպես դրա կարին ունեմ, սակայն ծնողներս այս որոշումն այդքան էլ չեն խրախուսում: Բացի այն, որ աշխատանքի միջոցով կարելի է ընտանիքին լավություն անել նաև կարելի է հանրությանն էլ օգուտ տալ: Ցանկացած աշխատանք իր բնույթով շատ անհրաժեշտ է հասարակությանը: Բայց […]