Մարքեթինգային պլան

1.Ապրանքի/ծառայության նկարագրությունը Խանութ/Սրճարան արտերկրյա պահանջված սննդատեսակնեի 2.Ապրանքի/ծառայության մրցունակության գնահատում Մայքլ Փորթերի մրցակցային հինգ ուժերը • մատակարարների իշխանություն Անհրաժեշտ մթերքների մեծամասնությունը կարելի է ձերք բերել յուրաքանչյուր խանութում այդ իսկ պատճառով դա խնդիր չի հանդիսանում • գնորդների իշխանություն Գնորդներն այն մարդիկ են որոնց հետաքրքրում է այլ երկրների մշակույթը ապրելաոճը և կերակրացանկը:Ուտեստների մեծամասնությունը շատ հայտնի են, բայց քանի […]

Հանդիպում գործարար Վահան Թադևոսյանի հետ։ Լուսաբանում

Մեր հերթական հանդիպման հերթական հյուրն էր <<Ագաթ>> խանութների ցանցի հիմնադիր֊սեփականատեր Վահան Թադևոսյանը։ <<Ագաթ>>֊ն իր գործունեությունն է ծավալում Երևանում, ինչպես նաև Հայաստանի մարզերում։ Մեր հանդիպման նպատակն էր գործարարի հետ ծանոթությունից քաղել օգտակար <<բաներ>> և, ինչու ոչ, օգտագործել մեր օգտին։ Մոտ մեկ ու կես ժամ տևած զրույցից իմ մեջ տպավորվեցին որոշ դետալներ։ Սկսեմ իմ հարցից. <<Այսօր ու՞մ […]

Մարքեթինգային պլան

1.Ապրանքի/ծառայության նկարագրությունը Մխիթար Սեբաստացի Կրթահամալիրի սովորողների ձեռքով արտադրված գինի: Տեսակը՝ Կարմիր, կիսաքաղցր, անապակ 2.Ապրանքի/ծառայության մրցունակության գնահատում Մայքլ Փորթերի մրցակցային հինգ ուժերը • մատակարարների իշխանություն Գինի արտադրվոիմ է Վայոց Ձորում ձեռք բերված խաղողից, հիմնականում Աղավնաձոր գյուղում մշակվող խաղողի տեսակներից, ներկա շամանակածրջանում խաղողի բերքի խնդիր չի դիտվում իսկ խաղողը մթերել ցանկացողները շատ են, այդ իսկ պատճառով հումքի […]

Համախառն աշխատավարձի հաշվարկը

Մաքուր աշխատավարձը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է համախառն աշխատավարձից նվազեցնել հետևյալ ծախսերը՝ եկամտահարկ 20%, սոց. վճար 5%։ Հաշվարկենք 270.000Դ համախառն աշխատավարձի մաքուր գումարը։ 270.000 × 5 ÷ 100 = 13.500 270.000 ֊ 13.500 = 450.000 × 5 ÷ 100 = 22.500 450.000 ֊ 22.500 = 427.500 427.500 × 20 ÷ 100 = 85.500 427.500 ֊ 85.500 […]

Հայաստանի Հանրապետության հարկատեսակներ

ՀՀ֊ում բիզնես գործունեության համար վճարվող հարկերը։ 1. Ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ) (Налог на Добавычную Стоимость) Ավելացված արժեքի հարկը.՝ ապրանքների և ծառայությունների, վարձակալության, աշխատանքների կատարման ծառայության համար վճարվող հարկեր։ ԱԱՀ֊ի դրույքաչափը կազմում է վճարված գումարի 20%, այն վճարվում է ամսեկան։ Նկատի ունենանք, որ որոշ ապրանքներ ազատված են ԱԱՀ֊ից։ (եթե մի բան մարդկանց համար առաջին անհրաժեշտության է, […]

Հաշվեկշռի կապը ծախսերի և եկամուտների հաշվետվության հետ

Սեփական կապիտալը գոյանում է զուտ եկամուտի ամսեկան ներդրումների շնորհիվ։ Այսպիսով,օրինակ, եթե ամսեկան զուտ եկամուտը կազմում է 100.000Դ, ապա 6 ամիս անց սեփական կապիտալը պիտի աճի մոտավորապես 600.000Դ ֊ով, եթե այդ եկամուտից անձնական ծախսեր չկատարվեն։ Հաշվեկշիռ 1 Ակտիվներ 300.000 Դ Պասիվներ 300.000Դ Որից պարտավորություններ 200.000Դ Սեփական կապիտալ 100.000Դ Հաշվեկշիռ 2 Ակտիվներ 600.000Դ Պասիվներ 600.000Դ Որից պարտավորություններ […]

Հաշվապահական խնդիր

Կազմել հիմնարկի հաշվեկշիռը Հիմնարկի դրամարկղում կար 200.000Դ դրամարկղում։ Ապրանք կար 2.370.000Դ։ Սարքավորումներ 5.000.000Դ։ Տարածքը վարձակալված էր , որի շուկայական արժեքն էր 20.000.000Դ։ Հիմնարկի տերն ուներ ավտոմեքենա, որի արժեքն էր 5.000.000Դ, օգտագործվում էր ապրանք տեղափոխելու համար։ Հիմնարկը բանկում ուներ վարկ 3.000.000Դ չափով, 3 տարի ժամկետով, և որից մնացել էր 1.000.000Դ։ Բացի այդ հիմնարկի տերը պարտք էր […]

Ինչպե՞ս կարդալ հաշվեկշիռը

Եթե սեփական կապիտալը գերազանցում է պարտավորությունները, ապա կարող ենք ասել, որ բիզնեսը գտնվում է կայուն վիճակում։ Եթե պարտավորությունները (կարճաժամկետ) գերազանցում են սեփական կապիտալը,ապա բիզնեսը սնանկացման շեմին է։ Կան դեպքեր,երբ պարտավորությունները գերազանցում են սեփական կապիտալը, սակայն բիզնեսը գտնվում է կայուն վիճակում։ Խնդիր Կարի արտադրամասում առկա էր քանակությամբ 20 հատ կարի մեքենա, 15 հատ արդուկ, 3 հատ […]

Հաշվեկշիռ

Հաշվեկշիռ (ռուս. баланс)։ Հաշվեկշիռը տնտեսության ֆինանսական վիճակի արտացոլումն է տվյալ պահին։ Հաշվեկշիռը բաղկացծ է 2 մասից` ակտիվներ, պասիվներ։ Ակտիվները արտացոլում են տնտեսության ունեցվածքը, իսկ պասիվները արտացոլում են այդ ունեցվածքի առաջացման աղբյուրը։ Ակտիվների հոդվածները Դրամարկղ 50.000Դ Դեբիտորական պարտավորություններ(պարտքեր) 100.000Դ Ապրանք (հումք, պատրաստի արտադրանք) 500.000Դ Սարքավորումներ, գույք 1.000.000Դ Տրանսպորտային միջոցներ 1.000.000Դ Անշարժ գույք 2.000.000Դ Պահեստ 500.000Դ Ընդամենը […]