The World’s greatest leaders in history: Alexander the Great

Alexander the Great was an ancient Macedonian ruler and one of history’s greatest military minds who, as King of Macedonia and Persia, established the largest empire the ancient world had ever seen. By turns charismatic and ruthless, brilliant and power hungry, diplomatic and bloodthirsty, Alexander inspired such loyalty in his men they’d follow him anywhere […]

The World’s greatest leaders in history: Aristotle

The Greek philosopher Aristotle (384-322 B.C.) made significant and lasting contributions to nearly every aspect of human knowledge, from logic to biology to ethics and aesthetics. Though overshadowed in classical times by the work of his teacher Plato, from late antiquity through the Enlightenment, Aristotle’s surviving writings were incredibly influential. In Arabic philosophy, he was […]

Անգլերենի մայիս ամսվա ֆլեշմոբ

Nearly 1.3 billion students were stuck at home after their school year was suddenly interrupted. Students began their distance learning. Teachers switched to virtual classrooms. Parents took on new roles as homeschooling became the norm. . So, please express your opinions about distance learning and homeschooling. . What do you think of reopening schools? . […]

Հեռավար-առցանց ուսուցում: Անգլերեն

Can, could, and be able to We use can to say that something is possible or that somebody has the ability to do something. e.g. He can speak many foreign languages. The negative is can’t. But can has only two forms can(present) and could (past). Can has no future and present perfect that is why in those cases we use be […]

Rudyard Kipling: If

I read the rhyme, but I didn’t get it’s meaning… I think that this poem is about inner self… I know it sounds kinda crazy, but I think this way. The poem is really weird and while reading I understood that inner self is better than any other advisor / therapist. I think we need […]

Ոչ թե քանակ, այլ արդյունք…: Ամառային ճամբար: Անգլերեն:

Առաջին անգամ եմ մասնակցում ամառային ճամբարին, այն էլ ջոկատավար….ապշել կարելի է… Բայց ինչևէ: Քոլեջի ուսանողներին առաջարկել եմ մի նախագիծ, որը հուսամ հետքարքիր է ուսանողների համար: Նախագիծը ընթերցողական է, և հետապնդում է ընթերցանությունը մի քիչ արդիական դարձնելու նպատակ: Կընթերցենք Ջ.Ք. Ռոուլինգի <<Բարդ Բիդլի հեքիաթները>> գիրքը: Նախագծի ընթացքը: Քանի որ շեշտը դրված է կախադանքի վրա եկեք ընտրենք հնուց ի վեր […]

Իմ նախագիծն է…: My project is…

Ողջույն սիրելի ուսանողներ, սիրով ներկայացնում եմ ձեզ իմ նախագիծը…ցանկության դեպքում կարող եք մասնակցել: Թույլ տվեք ներկայացնել ձեզ իմ նախագիծը: Իմ նախագիծը հիմված է ընթերցանության վրա: Այս տեխնոլոգիաներով լի կյանքում ամեն ինչ չգիտեմ ինչու գնալով մոխրագույն ու մռայլ է դառնում: Դա ունի մեկ լուծում՝ հեքիաթներ կարդալը: Բայց քանի որ ֆանտաստիկան էլ է շատ կարևոր ես կառաջարկեմ […]

Մտորումներ 14:38-ին

Այսօր ժամը երկուսին անգլերենի տեսադասին խոսք գնաց հեքիաթների/պատմվածքների պարտադիր ընթերցանության մասին: Ես իհարկե չհասցրի ասել թե ինչ եմ կարդում, բայց կարծում եմ բլոգում կկարողանամ արտահայտվել: Ես հիմա կառաջարկեմ Ջ. Ք. Ռոուլինգի <<Բարդ Բիդլի հեքիաթները>> գիրքը: Կարդում եմ անգլերեն լեզվով: The Tales of Beedle the Bard