Առաջադրանք

1.Կազմեցե’ք  հետևյալ բառերի հոգնակի  թիվը. թատերագիր֊թատերագրեր բազպան֊բազպաններ ռումբ֊ռումբեր զարդատուփ֊ զարդատուփեր կուռ֊կռներ բեռնարկղ֊բեռնարկղեր 2.Գրեցե’ք  3 անհոգնական գոյական:, կաթնեղեն, ֆեոդալիզմ, շաքարավազ 3.Տրված գոյականները  նախադասության  մեջ օգտագործե’ք  որոշյալ և անորոշ առումներով. արքա 1. Արքան գալով իր պալատ, հիասթափվեց տեսնելով ծառաների ամհիմն մեղադրանքներից ծնված ապստամբության արդյունքը։ 2. Մի արքա, ժամանակին այնպիսի կտտանքներ է ստեղծել ըմբոստ մարդկանց համար, որ ճամփորդն […]

Интернетомания

Понятие «интернетомания» было введено в научный обиход нью-йоркским психиатром Иваном Гольдбергом употреблявшим его в значении «болезненная зависимость от Интернета». Он квалифицировал эту зависимость как психическую.  До сих пор в среде ученых не существует согласия относительно определения этого заболевания. То же самое можно сказать и о его терапии. А вот в том, что существуют характерные симптомы […]