Վարդ Ղարիբյան

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԻՄ ԲԼՈԳ

  • Առաջադրանք

    18.09.2019 by

    1.Բ շարքից գտի′ր Ա շարքի դարձվածքների  հոմանիշ բացատրությունը. Ա. ոտ ու ձեռից ընկնել-ծերանալ ուղտի ականջում քնած-դինջ  լուն ուղտ դարձնել-ուռճացնել կրիայի քայլերով-դանդաղ անկողին ընկնել-հիվանդանալ  գլուխ գլխի տալ- միասին մտածել խելքի ծով- խելացի Բ. միասին մտածել, ծերանալ, դինջ,  փոքր մի բան ուռճացնել, խելացի,  դանդաղ,  հիվանդանալ: 2.Գտի′ր հոմանիշները. Շիշ-սրվակ սայ- շեղբ շիրիմաքար-տապան շեմք-սեմ նյարդ-ջիղ շիվ-ոստ 3. Կազմի′ր նախադասություններ… Читать далее

  • Առաջադրանք

    17.09.2019 by

    Սյունակներից ընտրել մեկական արմատ և կազմել բարդ բառեր: նեղ ընծա նորընծա ոսկի իջնել նեղմիտ այր միտք այրուձի ելնել ծփալ ոսկեծուփ նոր ձի ելևէջ _____________________________________________________________________ ողջ իրան բարակիրան բարակ իմաստ նորընտիր նոր ունայն ողջամիտ խոր ընտիր խորիմաստ ձեռք միտք ձեռնունայն 2.Գտնել հոմանիշները: Երիվար — ձի — նժույգ Եղեռն — ոճիր — ցեղասպանություն Դաջել — տպել —… Читать далее

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.