Project: Translation: A Fairy tale about a Mirror

Մասնակիցներ/Հեղինակներ՝Նելլի Միսկարյան, Քնար Հարությունյան , Մարիամ Շախվերդյան, Միլենա Կիրակոսյան , Անահիտ Աբգարյան , Անի Բարսեղյան , Աստղիկ Գևորգյան, Վարդ Ղարիբյան

Առաջադրանք

Տեղադրել տրված բառերը, համապատասխանելով նախադասությանը: Ճանապարհորդը, թախծամշուշ աչքերը ժամանակ առ ժամանակ հառել էրնվիրական բարձունքին ձգտում էր բարձրանալ լեռաան գագաթ աստիճաններ փորել …. վրա: (սառույց, ձգտել, ջանալ, հառել) 2. Դռնապանի կցկտուր քրթմնջյունից մի ցնծագին ալիք խլրտաց ծաղրածուի. հոգում, կծկված շուրթերը հետ գնացին, և նա բռնկվեց մի վարակիչ ծիծաղով, որից ցնցվում էր ողջ մարմինը: (որ, կծկել, քրթմնջյուն, […]