Фразеологизмы

Происхождение фразеологизмов Фразеологизмами мы называем устойчивые сочетания слов, которые равны по значению слову или даже предложению. Мы уже сказали о том, что фразеологизмы – это устойчивые выражения. Это значит, что они употребляются в готовом виде и почти не изменяются. Кот наплакал, надуть губы, бить баклуши, навострить уши, перегнуть палку. Мы привыкли видеть все эти фразеологизмы именно в […]

Числа в русском народном творчестве

«Числа в русском народном творчестве» Почему так часто встречаются числа в русских народных сказках, пословицах и поговорках? Какова их роль в русском фольклоре? Какие числа самые «любимые» в устном народном творчестве и с чем это связано? 1. Для чего используются числа в сказках Числа в жизни нас окружают повсюду. Сказки — любимый литературный жанр всех […]

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք

Հոդված 53. Իրավաբանական անձի ստեղծումը 1. Իրավաբանական անձի հիմնադիրները կնքում են պայմանագիր, որով որոշում են իրավաբանական անձի հիմնադրման համար համատեղ գործունեության կարգը, իրավաբանական անձին իրենց գույքը հանձնելու և նրա կառավարմանն իրենց մասնակցության պայմանները: 2. Պայմանագրի հիման վրա հիմնադիրները մշակում են ստեղծվող իրավաբանական անձի կանոնադրությունը: Հոդված 54. Իրավաբանական անձի հիմնադիրների պատասխանատվությունը Իրավաբանական անձի հիմնադիրները համապարտ պատասխանատվություն […]

Տեքստի մշակում: Էկոհամակարգի կառուցվածքը

Էկոլոգիայի տեսանկյունից էկոհամակարգերում տարբերում են հետևյալ  բաղադրիչները`  անօրգանական նյութեր (H2O, CO2, N2, C և այլն), օրգանական միացություններ (ածխաջրեր, ճարպեր, սպիտակուցներ, հումուսային նյութեր և այլն), որոնք կապ են հաստատում էկոհամակարգի կենդանի և անկենդան  բաղադրիչների միջև,  օդային և ջրային միջավայրեր, եղանակային պայմաններ և միջայրի այլ ֆիզիկական գործոններ, պրոդուցենտներ: x Օրգանիզմներ են (հիմնականում` բույսեր,ինչպես նաև ֆոտոսինթեզ իրականացնող մանրէները), որոնք պարզ անօրգանական նյութերից` (H2O և CO2), օգտագործելով արևի էներգիան,սինթեզում են բարդ օրգանական նյութեր, որոնք էլ սնունդ են հանդիսանում մնացաց բոլոր օրգանիզմների համար, կոնսումենտներ, հետերոտրոֆ օրգանիզմներ են (հիմնականում կենդանիներ), որոնք սնվում են բույսերի կամ կենդանիների պատրաստի օրգանական նյութերով: x Նրանք չեն կարող ինքնուրույն սինթեզել օրգանական նյութ և ստանում են  այն պատրաստի վիճակում: x  Նրանց օրգանիզմում օրգանական նյութերը վերափոխվում են իրենց համար  հատուկ սպիտակուցների և այլ նյութերի: x     Ռեդուցենտները քայքայող օրգանիզմներ են (հիմնականում բակտերիաները և սնկերը), որոնք իրենց կենսագործունեության համար անհրաժեշտ  էներգիան ստանում են մահացած հյուսվածքների քայքայման արդյունքում կամ էլ օգտագործում են լուծված օրգանական նյութերը: x Այսպիսով` էկոհամակարգը բիոտիկ (կենդանի օրգանիզմներ) և աբիոտիկ միջավայրերի ամբողջություն է, որոնց փոխհարաբերության ժամանակ տեղի է ունենում համարյա լրիվ բիոտիկ շրջապտույտ, որին մասնակցում են պրոդուցենտները, կոնսումենտները և ռեդուցենտները: x Դրանք առաջացնում են պարզ անօրգանական նյութեր` ածխաթթու գազ,  ջուր, ամոնիակ և այլն (այսպես կոչված <<ընդհանուր արժույթ>>, որը օգտագործվում է կանաչ բույսերի կողմից`օրգանական նյութ սինթեզելու  նպատակով): x  Կենսաբանական շրջապտույտի անխափան գործունեությամբ է  պայմանավորված էկոհամակարգերի, հետևապես և կենսոլորտի գոյությունն ու զարգացումը:  + Անընդատ և հավիտենական գործընթացը` կենսաբանական շրջապտույտը, հիմնականում կատարվում է, այսպես կոչված,  <<ինքնապարփակ>>  ձևով, այսինքն` առանց արտադրության մնացորդների  ու թափոնների կուտակման:  + Օրգանիզմների միջև գոյություն ունեցող բազմազան և սերտ   փոխհարաբերության շնորհիվ, էկոհամակարգերը ձեռք են բերել ամբողջականություն, կայունություն և զարգացման հարաբերական անկախություն: x Օրինակ` ջրավազանների մաքուր վիճակը պահպանվում է գետում ապրող  բուսականության, ցածրակարգ կենդանիների և մանրէների  գործունեությամբ և ջրում ընթացող բնական գործընթացների միջոցով: + Նյութափոխանակության գործընթացին մասնակցող օրգանիզմները  տարածության մեջ մասնակիորեն տարանջատված են: x Ավտոտրոֆ  գործընթացները ավելի ակտիվ ընթանում են վերին հարկում, որտեղ  տեսանլի լույսը մատչելի է: x Այդ հարկը կոչվում է կանաչ գոտի: x Հետերոտրոֆ գործընթացները ավելի ակտիվ ընթանում են ստորին հարկում, որտեղ հողում և նստվածքներում կուտակվում են օրգանական նյութեր: x Էկոհամակարգերի բաղադրիչների հիմնական գործընթացները  տարանջատվում են նաև ժամանակային առումով: x  Այսպես, հնարավոր է նկատելի խզում ավտոտրոֆ օրգանիզմների կողմից  սինթեզված օրգանական նյութերի և հետերոտրոֆների կողմից այդ նյութերի օգտագործման միջև: + Այնուամենայնիվ, էկոհամակարգերի այդ 3 կենդանի բաղադրիչներին`  պրոդուցենտներին, կոնսումենտներին և ռեդուցենտներին, կարելի է  դիտարկել որպես բնության երեք գործառնական թագավորություններ. դրանց տարանջատումը գլխավորապես հիմնված է սնման տիպի և էներգիայի  ստացման եղանակի վրա: + Եթե հարցնենք, թե քանի էկոհամակարգ կա երկրագնդի վրա, ապա այդ հարցին հնարավոր չի լինի պատասխանել, քանի որ էկոհամակարգերը հստակ սահմաններ չունեն: x […]

History of Tea

Drinking Tea plays a central part in our lives. It is a universal phenomenon with millions of people the world over enjoying it on a daily basis. It is hard to imagine a world without tea. In fact it  has become the most widely consumed beverage on earth after water. Tea has a long history that spans […]

Սոցիալական հետազոտության փուլեր

………………… Սոցիոլոգիակա հետազոտությունը բաղկացած է հինգ հիմնական փուլերից. Նախապատրաստական փուլ Առաջնային տեղեկատվության ստացման փուլ Հավաքված տեղեկատվությունը մեքենայական մշակման նախապատրաստելու փուլ Տեղեկատվական մշակման փուլ Արդյունքների մեկնաբանման փուլ Բոլոր այս փուլերն էլ անհրաժեշտ են քանակական և որակական հետազոտությունների համար: Երբեմն քանակական հետազոտության ժամանակ տեղեկատվություն 3-րդ փուլի անհրաժեշտությունը չի լինում, երբ գործ ենք ունենում մեկ անձի/դեպքի հետ: Հետազոտության […]

Շմոլ գազ

Շմոլ գազը չունի համ, գույն և հոտ, այն չի գրգռում շնչուղիները և մաշկը, հեշտությամբ խառնվում է օդի հետ, մարդն այն շնչում է ու շնչահեղձ լինում։ CO գազից թունավորվելու առաջին ախտանիշներն են գլխացավը, հոգնածությունը, հևոցը, չոր հազը, սրտխառնոցը։ Ավելի լուրջ ախտանիշներն են հավասարակշռության կորուստը, տեսողության կորուստը, հիշողության խանգարումը կամ գիտակցության կորուստը։ Ընդ որում, այդ ամենը կարող […]

Կլինիկական մահ

Ընդհանրապես կլինիկական մահը կարող է տևել 4-ից 6 րոպե, դա այն ժամանակահատվածն է, երբ  մարդու օրգանիզմի բիոքիմիական  պրոցեսները դարձելի են, դրանից հետո վերջիններս դառնում են անդառնալի: Ըստ Ա. Հակոբյանի, ժամանակը կլինիկական մահվան ընթացքում լրիվ այլ տևողություն ունի: «Այն շատ հարաբերական է: Մի քանի վայրկյանի ընթացքում մարդու հոգին կարող է ինֆորմացիայի այնպիսի ծավալ ստանալ, որ թվում է, […]

Սննդային թունավորում

Ամռան շրջանում ինֆեկցիայի հարուցիչները շատ լավ են բազմանում, ուստի այս շրջանում շատանում են նաև սննդային թունավորման դեպքերը, որի պատճառներից մեկը նաև սննդի սխալ պահպանումն է: Շոգից փչացող անորակ սնունդը պարունակում է էնտերոտոքսիններ՝ թույներ, որոնք էլ առաջացնում են թունավորում: Հանդիպում են սննդային թունավորման հետևյալ տեսակները. Բակտերիալ սննդային թունավորում. որովայնային խիթը, լուծը, փսխումը կարող են սկսվել անորակ սննդի […]