Homework: The Present Indefinite Tense:

Այս ժամանակը ցույց է տալիս՝ 1․ անընդհատ կատարվող , կրկնվող գործողություն(ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամեն տարի, միշտ, հաճախ և այլն) 2․ որևէ վիճակ 3․ որևէ ճշմարտություն, վերաբերմունք Ստորոգյալը  կազմվում է բայի 1-ին հիմքով՝ առանց to մասնիկի։ Այն բոլոր դեմքերի համար նունն է , բացի he/she/it- ից, որի ժամանակ բային ավելացնում ենք s կամ es մասնիկը։ e.g. I go to school every […]

Выполните задания

Восстановите вопросы.    Скажите, пожалуйста,Что вы сейчас делаете?Что вы читаете?Чем вы обычно занимаетесь?Когда вы были в парке?Почему вы не были на уроке?Кто вам дал учебник?Как вы взяли учебник?Кому вы написали письмо?Откуда вы приехали?Кем вы станете? Закончите предложения. Я знаю, кто ел тортики.Я знаю, как приготовить это зелье.Я знаю, что делает Вася прикольные шутки.Я знаю, что […]