Առաջադրանք

1.Տեքստից  դո′ւրս գրիր  գոյականները: Շուրջը անդորր ամայություն  էր:  Արծաթագույն սփռոցի նմավող  ծովը փռված էր  չորս կողմը, և  լսվում էր միայն պղտոր ջրի ճողփյունը:  Նավը շարժվում էր  քամուն համընթաց: Ծովի երեսը պատել էր թանձր մառախուղը, որ հոգնեցնում էր մարդու հայացքը: 2.Գրի′ր հետևյալ բառերի հոգնակի թիվը. Նավավար-նավավարներ արծվաբույն-արծվաբներ տպատառ-տպատառեր ոտնաչափ-ոտնաչափեր գյուղագիր-գյուղագրեր հորաքույր-հորաքույրեր վիրաբույժ-վիրաբույժներ 3.Կազմիր մի փոքրիկ տեքստ՝ […]

Առաջադրանք

Կազմել տրված բառերի հոգնակին: Դեղահաբ-դեղահաբեր Սրճեփ-սրճեփներ Արքայադուսրտ-արքայադուստրեր Քաջք-քաջքեր Օրհրերգ-օրհներգեր Հայագետ- հայագետներ Երաշխավորագիր-երաշխավորագրեր Մուկ-մկներ Ժանր-ժանրեր

Ստեփան Զորյան: Պատերազմը

I Փոքր, աննշան գյուղ է Կաղնուտը, այնպես որ երբ պետական որևէ պաշտոնյա գնում է շրջանը պտտելու` նա բնավ Կաղնուտ չի մտնում։ Բայց լավ պարտեզներ ունի Կաղնուտը և ավելի շատ բարդիներ, անթիվ շեկ բարդիներ, որոնց ուղղաձիգ շարքերին նայողը զարմանում է իսկապես, թե ինչու այդ շենի անունը Կաղնուտ է դրված, երբ մի կաղնի անգամ չկա այնտեղ։ Աննշան […]

How I Became a Madman(my opinion)

Alright, so I think that this story is not about others opinion, what fashions a mask for a person. I think every person in this story is an important detail. First plan person, idk maybe he is the writer, shows each of us. We are fashioning a mask for ourselvs. For example, I’m talking to […]

Կոնֆլիկտ

Կոնֆլիկտն իմ կարծիքով հարաբերությունների հրաշալի ձև է: Կոնֆլիկտը ստեղծված չէ կործանման համար, այն ստեղծված է սուտը բացահայտելու համար: Կոնֆլիկտ հասկացությւոնը մեծամասնության մոտ առաջացնում է նեգատիվ զգացողություններ՝ ագրեսիա, հակամարտություն, պատերազմ: Բայց դա անգետ հասարակության շերտի կողմից ստեղծված անգետ կարծիքն է: Իրականում կոնֆլիկտը ցույց է տալիս միայն ու միայն ահամապատասխանություն: Կոնֆլիկտը ցույց է տալիս, որ ինչ-որ մի […]

Վարդանանց պատերազմ

Կրոնափոխության առաջարկը: Արտաշատի ժողովը Պարսից արքունիքի վարած քաղաքականության հետևանքով հայոց մարզպանությունը կորցնում էր իր ներքին ինքնավարությունը՝ նմանվելով պարսկական սովորական նահանգի: Դրա հետևանքով հայ բնակչության բոլոր խավերի շրջանում ուժեղացան հակապարսկական տրամադրությունները: Դրությունն առավել շիկացավ, երբ պարսիկները փորձեցին դիպչել հայերի ազգային հավատին: 449թ. պարսկական արքունիքը հատուկ հրովարտակով դիմեց «հայոց բոլոր մեծամեծերին»: Նրանց առաջարկվում էր կրոնափոխ լինել, ընդունել […]

Առաջադրանք

1.Կազմեցե’ք  հետևյալ բառերի հոգնակի  թիվը. թատերագիր֊թատերագրեր բազպան֊բազպաններ ռումբ֊ռումբեր զարդատուփ֊ զարդատուփեր կուռ֊կռներ բեռնարկղ֊բեռնարկղեր 2.Գրեցե’ք  3 անհոգնական գոյական:, կաթնեղեն, ֆեոդալիզմ, շաքարավազ 3.Տրված գոյականները  նախադասության  մեջ օգտագործե’ք  որոշյալ և անորոշ առումներով. արքա 1. Արքան գալով իր պալատ, հիասթափվեց տեսնելով ծառաների ամհիմն մեղադրանքներից ծնված ապստամբության արդյունքը։ 2. Մի արքա, ժամանակին այնպիսի կտտանքներ է ստեղծել ըմբոստ մարդկանց համար, որ ճամփորդն […]

Интернетомания

Понятие «интернетомания» было введено в научный обиход нью-йоркским психиатром Иваном Гольдбергом употреблявшим его в значении «болезненная зависимость от Интернета». Он квалифицировал эту зависимость как психическую.  До сих пор в среде ученых не существует согласия относительно определения этого заболевания. То же самое можно сказать и о его терапии. А вот в том, что существуют характерные симптомы […]

Classwork

Ex. 1 To start, to finish, to stay, to like, to tidy, to clean. !. I started a painting, but I didn’t finished it. 2. They saty in an expensive hotel, but they didn’t like it. . 3. I … my room, but I … the windows. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Ex. 2 be, have, know, speak, write, […]

Առաջադրանք

Կազմել հետևյալ բառերի հոգնակին։ Ակնաբույժ֊ակնաբույժներ Գիսաստղ֊գիսաստղեր Կիրք֊կրքեր Եզրածալ֊եզրածալեր Պատմուճան֊պատմուճաններ Անցաթուղթ֊անցաթղթեր Թեթևամիտ֊թեթևամիտներ Դրամահատ֊դրամահատներ Ոստան֊ոստաններ Շեղջ֊շեղջեր Ատամնաբույժ֊ատամնաբույժներ Ձիթհանք֊ձիթհանքեր Դիմագետ֊դիմագետներ Ցանք֊ցանքեր Աքցան֊աքցաններ Բառգիրք֊բառգրքեր Թեյաթուփ֊թեյաթփեր Սառցահատ֊սառցահատներ Բազպան֊բազպաններ Ծիլ֊ծիլեր Աստղաբույլ֊ աստղաբույլեր Նավախուց֊ նավախցեր Տավղահար֊ տավղահարներ Կուղբ֊ կուղբեր Մարզպան֊ մարզպաններ Ջահակիր֊ջահակիրներ Քարայծ֊քարայծեր Զարդուցիչ֊ զարդուցիչներ Դասաժամ֊ դասաժամեր Արկղ֊արկղեր Գործակից֊ գործակիցներ Հայագետ֊ հայագետներ Երգահան֊երգահաններ Ծունկ֊ ծնկներ Կադր֊կադրեր Հացաբույս֊ հացաբույսեր Հետևյալ դարձվածքներն արտահայտել մեկ […]