Առաջադրանքներ

Կետադրել տեքստը։ Շահանդուխտը՝ իշխանի դուստրը հրաշագեղ էր,չքնաղ. նրա գեղեցկությունը զարմանք էր պատճառում տեսնողներին։ Նայողին թվում էր՝ նյութեղեն չէ, այլ կարծես կերտված է լիալուսնի նրբանուրբ շողերից, արևի թրթռուն ճառագայթներից ու ծաղիկների անուշաբույր նեկտարից։ Մի օր, երբ իշխանազուն օրիորդը ուղեկցող խմբով անցնում էր մի ապառաժոտ վայրով, հանկարծ երկնակարկառ քարաժայռի գլխից նրա վրա հարձակվեցին զինյալներ, ահասարսուռ կերպարանքներով, թրերի […]

Обозначение времини

Обозначение времени.  Чтение и обсуждение текстов стр. 119-121.  Обозначение времени.  1) 7.05- пять минут восьмого 8.10- десять минут девятого 10.20- двадцаь минут одинадцатого 11.25- двадцать пять минут двенадцатого 12.30- пол первого 13.35- тридцать пять минут второго 14.40- сорок минут третьего 16.50- пятдесят минут пятого 17.55- без пяти шесть 21.15- без пятнадцати девять 22.10- без десяти […]